Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Bon stażowy

Czym jest bon stażowy

Bon stażowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Komu może być przyznany bon stażowy

Bon stażowy może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy osoba bezrobotna, która:
1) nie ukończyła 30 roku życia,
2) złożyła wniosek o przyznanie bonu stażowego,
3) znalazła pracodawcę do realizacji stażu, który zobowiązał się zatrudnić ją po zakończeniu stażu na okres 6 miesięcy..

Podstawa przyznania bonu stażowego

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie ustaleń indywidualnego planu działania.

Termin ważności bonu szkoleniowego

Termin ważności bonu stażowego określa starosta. W terminie określonym przez starostę osoba bezrobotna powinna dostarczyc do urzędu pracy wypełniony bon.

Jakie koszty mogą być sfinansowane w ramach bonu stażowego

W ramach bonu stażowego starosta finansuje osobie bezrobotnej:

1) koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu, do wysokości 600 zł, wypłacanego osobie bezrobotnej w miesięcznych transzach w wysokości do 100 zł, łącznie ze stypendium;
2) koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych – w formie wpłaty na konto wykonawcy badania.

Stypendium z tytułu odbywania stażu w ramach bonu stażowego

Osobie bezrobotnej odbywającej staż w ramach bonu szkoleniowego przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 71 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawa realizacji stażu w ramach bonu stażowego

Staż w ramach bonu stażowego realizowany jest na podstawie umowy o zorganizowanie stażu, której stronami są starosta oraz pracodawca.    

W razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Wiesława Szalko  Główny specjalista ds. staży  16 632 13 86 w. 253  
       
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon stażowy [ 3 ]
1. Wniosek o przyznanie bonu stażowego 1. Wniosek o przyznanie bonu stażowego 18-07-10 14:23 183.89KB 1. Wniosek o przyznanie bonu stażowego pobierz
2. Wniosek o przyznanie bonu stażowego 2. Wniosek o przyznanie bonu stażowego 18-07-10 14:23 110.5KB 2. Wniosek o przyznanie bonu stażowego pobierz
Wniosek o przyznanie finansowania w ramach bonu stażowego kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu Wniosek o przyznanie finansowania w ramach bonu stażowego kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu 18-07-10 14:32 177.78KB Wniosek o przyznanie finansowania w ramach bonu stażowego kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu pobierz
Utworzono: 2014-06-04 13:31 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-07-09 14:29 Odwiedziny: 4635 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJsArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rcArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A0ArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MsArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rwArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LcArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZowArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpsArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ysArSjvgdNKOpcs-i78olvBIEeIbWi9tSGGLPlyIoQgzg

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6-BqG3w48pm_cfQuF6a2VJnoUOT9SGlRwZBF2k8Z1pV5g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl