Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Bon szkoleniowy

Czym jest bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

Komu może być przyznany bon szkoleniowy

Bon szkoleniowy może otrzymać zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy ososba bezrobotna, która:
1) nie ukończyła 30 roku życia,
2) złożyła wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego,
3) uprawdopodobniła podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Podstawa przyznania i realizacji bonu szkoleniowego

Przyznanie i realizacja bonu szkoleniowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania oraz uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Termin ważności bonu szkoleniowego

Termin ważności bonu szkoleniowego określa starosta.

Maksymalna wysokość kosztów do sfinansowania w ramach bonu szkoleniowego

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu koszty, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.

Koszty związane z podjęciem szkolenia, które mogą być sfinansowane w ramach bonu szkoleniowego

W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu koszty:

1)   jednego lub kilku szkoleń, w tym kosztów kwalifikacyjnego kursu zawodowego i kursu nadającego uprawnienia zawodowe - w formie wpłaty na konto instytucji szkoleniowej;
2)   niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych - w formie wpłaty na konto wykonawcy badania;
3)   przejazdu na szkolenia - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
    a)  do 150 zł - w przypadku szkolenia trwającego do 150 godzin,
    b)  powyżej 150 zł do 200 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin;
4)   zakwaterowania, jeśli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania - w formie ryczałtu wypłacanego bezrobotnemu w wysokości:
    a)  do 550 zł - w przypadku szkolenia trwającego poniżej 75 godzin,
    b)  powyżej 550 zł do 1.100 zł - w przypadku szkolenia trwającego od 75 do 150 godzin,
    c)  powyżej 1.100 zł do 1.500 zł - w przypadku szkolenia trwającego ponad 150 godzin. 

Starosta finansuje koszty, o których mowa powyżej, do wysokości określonej w bonie szkoleniowym, a bezrobotny pokrywa koszty przekraczające ten limit.

W razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Honorata Rusinek Specjalista ds. rozwoju zawodowego  +48 16 632 08 51 wew. 270
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon szkoleniowy [ 4 ]
1. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 1. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 18-07-10 14:36 196.13KB 1. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego pobierz
2. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 2. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 18-07-10 14:36 112KB 2. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego pobierz
Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego 18-07-10 14:36 100.5KB Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego pobierz
Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego 18-07-10 14:36 176.5KB Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego pobierz
Utworzono: 2014-06-03 14:25 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-07-09 14:28 Odwiedziny: 3505 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJuHF-Wu13kVoRn6U1gV2w973YDuKB9vNGHULbwPfdbDnA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4reHF-Wu13kVoRn6U1gV2w973YDuKB9vNGHULbwPfdbDnA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A2HF-Wu13kVoRn6U1gV2w973YDuKB9vNGHULbwPfdbDnA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MuHF-Wu13kVoRn6U1gV2w973YDuKB9vNGHULbwPfdbDnA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8ryHF-Wu13kVoRn6U1gV2w973YDuKB9vNGHULbwPfdbDnA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LeHF-Wu13kVoRn6U1gV2w973YDuKB9vNGHULbwPfdbDnA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoyHF-Wu13kVoRn6U1gV2w973YDuKB9vNGHULbwPfdbDnA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpuHF-Wu13kVoRn6U1gV2w973YDuKB9vNGHULbwPfdbDnA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yuHF-Wu13kVoRn6U1gV2w973YDuKB9vNGHULbwPfdbDnA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_O1dQo1wtBpF4aAc0YMPeFl2zu4LiP2pr8Jb2cH-_6fw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl