Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Dokumenty do pobrania

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dokumenty związane ze statusem osoby bezrobotnej [ 5 ]
Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach 19-09-11 15:33 65.09KB Oświadczenie bezrobotnego o uzyskanych przychodach pobierz
Oświadczenie w sprawie przebywania za granicą przez okres nie dłuższy niż 10 dni lub w sprawie pozostawania w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 10 dni Oświadczenie w sprawie przebywania za granicą przez okres nie dłuższy niż 10 dni lub w sprawie pozostawania w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 10 dni 19-09-11 15:33 34.02KB Oświadczenie w sprawie przebywania za granicą przez okres nie dłuższy niż 10 dni lub w sprawie pozostawania w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia przez okres nie dłuższy niż 10 dni pobierz
Wniosek bezrobotnego o wydanie zaświadczenia Wniosek bezrobotnego o wydanie zaświadczenia 19-08-20 09:39 80.4KB Wniosek bezrobotnego o wydanie zaświadczenia pobierz
Wniosek bezrobotnego o wykreślenie z ewidencji Wniosek bezrobotnego o wykreślenie z ewidencji 19-09-11 15:33 49.68KB Wniosek bezrobotnego o wykreślenie z ewidencji pobierz
Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego 19-10-02 15:35 90.82KB Wniosek o przyznanie dodatku aktywizacyjnego pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon na zasiedlenie [ 3 ]
1. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 1. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 19-06-27 08:32 199.5KB 1. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie pobierz
2. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 2. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie 19-06-27 08:31 115.5KB 2. Wniosek o przyznanie bonu na zasiedlenie pobierz
Oświadczenia i informacje dotyczące realizacji umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (dokument składany w trakcie obowiązywania umowy) Oświadczenia i informacje dotyczące realizacji umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (dokument składany w trakcie obowiązywania umowy) 16-07-11 08:44 203.69KB Oświadczenia i informacje dotyczące realizacji umowy o przyznanie bonu na zasiedlenie dla bezrobotnego podejmującego zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą (dokument składany w trakcie obowiązywania umowy) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon stażowy [ 3 ]
1. Wniosek o przyznanie bonu stażowego 1. Wniosek o przyznanie bonu stażowego 18-07-10 14:23 183.89KB 1. Wniosek o przyznanie bonu stażowego pobierz
2. Wniosek o przyznanie bonu stażowego 2. Wniosek o przyznanie bonu stażowego 18-07-10 14:23 110.5KB 2. Wniosek o przyznanie bonu stażowego pobierz
Wniosek o przyznanie finansowania w ramach bonu stażowego kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu Wniosek o przyznanie finansowania w ramach bonu stażowego kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu 18-07-10 14:32 177.78KB Wniosek o przyznanie finansowania w ramach bonu stażowego kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania stażu pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon szkoleniowy [ 4 ]
1. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 1. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 18-07-10 14:36 196.13KB 1. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego pobierz
2. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 2. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego 18-07-10 14:36 112KB 2. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego pobierz
Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego 18-07-10 14:36 100.5KB Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego pobierz
Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego 18-07-10 14:36 176.5KB Wniosek o przyznanie finansowania kosztów przejazdu/zakwaterowania w ramach bonu szkoleniowego pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Bon zatrudnieniowy [ 2 ]
1. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego 1. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego 18-07-10 14:43 183.43KB 1. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego pobierz
2. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego 2. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego 18-07-10 14:43 110KB 2. Wniosek o przyznanie bonu zatrudnieniowego pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Finansowanie egzaminów i licencji [ 2 ]
1. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji 1. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji 18-07-10 14:51 144.2KB 1. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji pobierz
2. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji 2. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji 18-07-10 14:51 105KB 2. Wniosek o sfinansowanie kosztów egzaminu lub licencji pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej [ 13 ]
01. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej 01. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej 19-08-30 13:41 299.31KB 01. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej pobierz
02. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej 02. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej 19-08-30 13:41 250KB 02. Wniosek o dofinansowanie - środki na podjęcie działalności gospodarczej pobierz
03. Informacja do wniosku o dofinansowanie 03. Informacja do wniosku o dofinansowanie 19-09-02 11:42 151.52KB 03. Informacja do wniosku o dofinansowanie pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc 13-03-08 22:44 30.5KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf 13-03-08 22:44 80.82KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 107KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 83.21KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 19-09-02 11:38 112.5KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 17-11-22 11:47 232.35KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 19-08-30 13:30 162.87KB Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy  jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej pobierz
Rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie (Załącznik do umowy o dofinansowanie) Rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie (Załącznik do umowy o dofinansowanie) 18-05-14 08:57 169KB Rozliczenie zawierające zestawienie kwot wydatkowanych od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie (Załącznik do umowy o dofinansowanie) pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Pokrycie składki KRUS [ 2 ]
1. Wniosek o pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników 1. Wniosek o pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników 19-04-08 07:53 163.38KB 1. Wniosek o pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników pobierz
2. Wniosek o pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników 2. Wniosek o pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników 19-04-08 07:53 118.5KB 2. Wniosek o pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne rolników pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Przygotowanie zawodowe dorosłych [ 3 ]
1. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 1. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 16-12-29 08:13 210.29KB 1. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
2. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 2. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych 18-05-14 09:02 113KB 2. Wniosek o skierowanie do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych pobierz
Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych 16-08-11 13:42 207.31KB Planowana lista miejsc przygotowania zawodowego dorosłych u pracodawców, u których będzie realizowane przygotowanie zawodowe dorosłych pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 4 ]
1. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 1. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 19-03-15 08:21 191.01KB 1. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną pobierz
2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 19-03-15 08:21 109.5KB 2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną pobierz
3. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 3. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 19-03-15 08:22 126.75KB 3. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną pobierz
4. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 19-03-15 08:22 99.5KB 4. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 3 ]
Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego z Funduszu Pracy Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego z Funduszu Pracy 15-04-16 11:59 69.33KB Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego z Funduszu Pracy pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 15-04-16 12:01 96.75KB Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 pobierz
Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 15-08-19 11:11 147.05KB Sprawozdanie z przebiegu stażu finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020 pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 3 ]
1. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 1. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 19-01-15 08:10 197.3KB 1. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych pobierz
2. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 2. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 19-01-15 08:09 115.5KB 2. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych pobierz
Regulamin określający zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych Regulamin określający zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych 17-01-19 13:53 73.03KB Regulamin określający zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Szkolenia [ 5 ]
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne 18-07-03 14:41 194.42KB Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne 18-07-03 14:41 110.5KB Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków PFRON (dotyczy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu) Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków PFRON (dotyczy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu) 18-07-03 15:26 574KB Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków PFRON (dotyczy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu) pobierz
Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków PFRON (dotyczy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu) Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków PFRON (dotyczy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu) 18-07-03 15:26 204.34KB Wniosek o skierowanie na szkolenie indywidualne finansowane ze środków PFRON (dotyczy osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu) pobierz
Zasady wyboru instytucji szkoleniowych Zasady wyboru instytucji szkoleniowych 18-07-03 14:47 203.65KB Zasady wyboru instytucji szkoleniowych pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na działalność finansowane z PFRON [ 17 ]
01. Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 01. Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 16-12-29 08:15 156.7KB 01. Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej pobierz
02. Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 02. Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 18-05-14 14:17 119KB 02. Wn-O Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej pobierz
03. Informacje dotyczące składanego wniosku 03. Informacje dotyczące składanego wniosku 15-05-25 15:02 76.2KB 03. Informacje dotyczące składanego wniosku pobierz
04. Załącznik Nr 1 do wniosku Wn-O. Szczegółowy opis działalności 04. Załącznik Nr 1 do wniosku Wn-O. Szczegółowy opis działalności 14-08-04 12:25 196.14KB 04. Załącznik Nr 1 do wniosku Wn-O. Szczegółowy opis działalności pobierz
05. Załącznik Nr 1 do wniosku Wn-O. Szczegółowy opis działalności 05. Załącznik Nr 1 do wniosku Wn-O. Szczegółowy opis działalności 14-08-04 12:25 186KB 05. Załącznik Nr 1 do wniosku Wn-O. Szczegółowy opis działalności pobierz
06. Załącznik Nr 2 do wniosku Wn-O. Oświadczenie osoby niepełnosprawnej 06. Załącznik Nr 2 do wniosku Wn-O. Oświadczenie osoby niepełnosprawnej 15-05-25 15:00 70.28KB 06. Załącznik Nr 2 do wniosku Wn-O. Oświadczenie osoby niepełnosprawnej pobierz
17. Regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej przez Starostę Lubaczowskiego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spłódzielni socjalnej 17. Regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej przez Starostę Lubaczowskiego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spłódzielni socjalnej 15-05-25 14:55 108.75KB 17. Regulamin przyznawania osobie niepełnosprawnej przez Starostę Lubaczowskiego jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spłódzielni socjalnej pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc 13-03-08 22:44 30.5KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf 13-03-08 22:44 80.82KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 91.74KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 107KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 83.21KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 19-09-02 11:38 112.5KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 17-11-22 11:47 232.35KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Środki na działalność w ramach spółdzielni socjalnej [ 16 ]
01. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej 01. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej 16-05-24 11:05 371.22KB 01. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej pobierz
02. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej 02. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej 18-05-14 14:21 191.5KB 02. Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na założenie spółdzielni socjalnej pobierz
03. Załącznik do wniosku - formularz informacyjny dot. członka założyciela spółdzielni socjalnej 03. Załącznik do wniosku - formularz informacyjny dot. członka założyciela spółdzielni socjalnej 15-04-08 09:52 132.1KB 03. Załącznik do wniosku - formularz informacyjny dot. członka założyciela spółdzielni socjalnej pobierz
04. Załącznik do wniosku - formularz informacyjny dot. członka założyciela spółdzielni socjalnej 04. Załącznik do wniosku - formularz informacyjny dot. członka założyciela spółdzielni socjalnej 15-04-08 09:53 131.5KB 04. Załącznik do wniosku - formularz informacyjny dot. członka założyciela spółdzielni socjalnej pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc 13-03-08 22:44 30.5KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.doc pobierz
Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf 13-03-08 22:44 80.82KB Deklaracja pochodzenia używanego składnika majątkowego.pdf pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 107KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji 13-03-08 22:36 83.21KB Oświadczenie majątkowe do aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 19-09-02 11:38 112.5KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach 17-11-22 11:47 232.35KB Oświadczenie poręczyciela o uzyskiwanych dochodach pobierz
Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności w ramach spółdzielni socjalnej Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności w ramach spółdzielni socjalnej 16-05-13 09:51 96.77KB Regulamin przyznawania przez Starostę Lubaczowskiego z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności w ramach spółdzielni socjalnej pobierz
Wniosek o środki na przystapienie do spółdzielni socjalnej Wniosek o środki na przystapienie do spółdzielni socjalnej 16-05-24 11:03 245.52KB Wniosek o środki na przystapienie do spółdzielni socjalnej pobierz
Wniosek o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej Wniosek o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej 18-05-14 14:25 181.5KB Wniosek o środki na przystąpienie do spółdzielni socjalnej pobierz
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu [ 7 ]
Regulamin określający zasady zwrotu kosztów przejazdu Regulamin określający zasady zwrotu kosztów przejazdu 12-11-13 21:12 71.6KB Regulamin określający zasady zwrotu kosztów przejazdu pobierz
Wniosek o zwrot kosztów (szkolenie, egzamin) Wniosek o zwrot kosztów (szkolenie, egzamin) 17-08-07 11:31 104KB Wniosek o zwrot kosztów (szkolenie, egzamin) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) 17-08-07 11:39 101KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) 17-08-07 11:42 181.21KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (szkolenie, egzamin) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (szkolenie, egzamin) 17-08-07 11:36 181.14KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (szkolenie, egzamin) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodowe, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodowe, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy) 17-08-07 11:48 109.5KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodowe, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodwe, szkolenie z zakrsu umiejętności poszukiwania pracy) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodwe, szkolenie z zakrsu umiejętności poszukiwania pracy) 17-08-07 11:49 193.46KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodwe, szkolenie z zakrsu umiejętności poszukiwania pracy) pobierz
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJv0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rf0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A30OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3Mv0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rz0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911Lf0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoz0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpv0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yv0OtveLZm7B7K2jWxZSJ-RTRMUTQq0t3-XnnEkHv6xug

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6-h_pjkppZ1EtjQlz7WJ6wqfe66Bvf-s1oVdkXncLWTZA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl