Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Obowiązki poszukujących pracy

Do obowiązków osoby poszukującej pracy należy:

 • zgłaszanie się w urzędzie pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;

 • zawiadamianie urzędu pracy w terminie 7 dni o wszelkich zmianach zawartych w karcie rejestracyjnej i oświadczeniach;

 • stawianie się w wyznaczonym terminie, ustalonym pomiędzy poszukującym pracy a urzędem pracy, a w razie niestawienia się w umówionym terminie powiadomienie urzędu pracy o przyczynie niestawiennictwa w ciągu 7 dni;

 • podjęcie przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli zostanie zaproponowane;

 • podjęcie i udział w indywidualnym planie działania, szkoleniu, studiach podyplomowych, jeżeli zostaną zaproponowane;

 • uczestnictwo w programie specjalnym, jeżeli zostaną zaproponowane;

 • przystąpienie do egzaminu umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu, jeżeli zostaną zaproponowane.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Renata  Kornaga specjalista do spraw ewidencji i świadczeń (16) 632-08-51 wew. 254   
Maria Krzych specjalista do spraw ewidencji i świadczeń (16) 632-08-51 wew. 256  
Utworzono: 2012-08-02 09:51 | Redagował: Renata Kornaga 2017-07-11 09:56 Odwiedziny: 3169 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJs8dRhRXU5Yaq2x6z1X6Iz-l6bHIsWHpMkGKfX_SgKu8w

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rc8dRhRXU5Yaq2x6z1X6Iz-l6bHIsWHpMkGKfX_SgKu8w

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A08dRhRXU5Yaq2x6z1X6Iz-l6bHIsWHpMkGKfX_SgKu8w

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3Ms8dRhRXU5Yaq2x6z1X6Iz-l6bHIsWHpMkGKfX_SgKu8w

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rw8dRhRXU5Yaq2x6z1X6Iz-l6bHIsWHpMkGKfX_SgKu8w

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911Lc8dRhRXU5Yaq2x6z1X6Iz-l6bHIsWHpMkGKfX_SgKu8w

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZow8dRhRXU5Yaq2x6z1X6Iz-l6bHIsWHpMkGKfX_SgKu8w

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRps8dRhRXU5Yaq2x6z1X6Iz-l6bHIsWHpMkGKfX_SgKu8w

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ys8dRhRXU5Yaq2x6z1X6Iz-l6bHIsWHpMkGKfX_SgKu8w

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_IsJMJwcDzIZk08MhAXSTjNatsZP6NSqOVOnnXFF5xmQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl