Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy z obszaru UE i EOG

EURES -  to międzynarodowa sieć pośrednictwa pracy, podejmowanego przez kraje Unii Europejskiej oraz Norwegię, Islandię i Szwajcarię w ramach krajowych publicznych służb zatrudnienia.

Eures wspiera mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym i transgranicznym, ma ułatwić pracownikom korzystanie z ofert pracy pochodzących z całego EOG, a także pomóc pracodawcom poszukującym pracowników z innego kraju.

Ogólnodostępny portal internetowy Eures umożliwia dostęp do:

 • Bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy;
 • Bazy CV osób zainteresowanych podjęciem pracy za granicą,
  (z bazy tej korzystają pracodawcy);
 • Informacji na temat warunków życia i pracy oraz sytuacji na rynkach pracy w krajach członkowskich;
 • Informacji o możliwościach kształcenia w Europie, staży, wymian i stypendiów;
 • Bazy Doradców Eures we wszystkich krajach EOG;
 • Wzory CV we wszystkich językach EOG;
 • Adresów urzędów pracy za granicą;
 • Odnośniki do innych przydatnych stron internetowych;

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych, a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców. Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Główne cele realizowane przez sieć EURES to:

 • umożliwianie pracodawcom oraz poszukującym zatrudnienia dostępu do informacji,
 • doradztwo ułatwiające przepływ siły roboczej,
 • wymiana pomiędzy partnerami sieci EURES wszystkich informacji na temat wolnych miejsc pracy, profilu regionalnych rynków pracy oraz warunków życia i pracy,
 • stworzenie prawdziwego europejskiego rynku pracy poprzez poprawę warunków swobodnego przepływu pracowników wewnątrz EOG,
 • a tym samym dążenie do jak największej przejrzystości rynków pracy.

Informacje o systemie edukacji, ubezpieczeniach zdrowotnych, zasadach dostępu do usług medycznych, uznawalności dyplomów i kwalifikacji dostępne są na stronie internetowej

Przydatne linki:
http://www.eures.europa.eu
http://www.eures.praca.gov.pl

Usługi EURES skierowane do sektora absolwentów:

- działania z zakresu międzynarodowego pośrednictwa pracy www.eures.europa.eu
- działania informacyjne:

 • PLOTEUS – portal o możliwościach kształcenia w Europie;
 • Europejski Portal Młodzieżowy – informacje dotyczące wolontariatu, nauki oraz staży w Unii Europejskiej;
 • EURODESK – Europejski program informacyjny dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą.
 
 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon

Adres e-mail

 Wioletta Mamczura  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 286
Utworzono: 2012-08-02 09:59 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2013-01-15 22:36 Odwiedziny: 3362 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJttWa0Nezf6iocXRcOq0nfvLoYvq9YqKOcdCvkUD3Kyqw

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rdtWa0Nezf6iocXRcOq0nfvLoYvq9YqKOcdCvkUD3Kyqw

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A1tWa0Nezf6iocXRcOq0nfvLoYvq9YqKOcdCvkUD3Kyqw

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MttWa0Nezf6iocXRcOq0nfvLoYvq9YqKOcdCvkUD3Kyqw

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rxtWa0Nezf6iocXRcOq0nfvLoYvq9YqKOcdCvkUD3Kyqw

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LdtWa0Nezf6iocXRcOq0nfvLoYvq9YqKOcdCvkUD3Kyqw

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoxtWa0Nezf6iocXRcOq0nfvLoYvq9YqKOcdCvkUD3Kyqw

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpttWa0Nezf6iocXRcOq0nfvLoYvq9YqKOcdCvkUD3Kyqw

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yttWa0Nezf6iocXRcOq0nfvLoYvq9YqKOcdCvkUD3Kyqw

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_kFMzrw9CPC03DPfeO2GP3ZgxRjoxoEXL2qOkc6TfcbQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl