Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Pośrednictwo pracy krajowe

Pośrednictwo Pracy polega na udzieleniu pomocy bezrobotnym i innym osobom poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu odpowiednich pracowników (art. 36 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 645)).

Pośrednictwo Pracy jest wykonywane nieodpłatnie i opiera się na nastepujących zasadach:

 • dostępności,
 • dobrowolności,
 • równości,
 • jawności.

Pośrednictwo pracy zajmuje się:

 • obsługą pracodawców;
 • pozyskiwaniem i rozpowszechnianiem ofert zatrudnienia,
 • usługami dla poszukujących pracy;
 • kontrolą jakości, co określa pośrednictwo pracy jako: rozpoznawanie, przewidywanie i zaspokajanie potrzeb klientów urzędu pracy;

Formy pośrednictwa realizowane przez PUP Lubaczów:

Realizacja ofert otwartych - polega na udostępnieniu oferty pracy poprzez podanie jej do publicznej wiadomości. Osoby bezrobotne i poszukujące pracy mają wiedzę o tym kto ofertę złożył, jakie są jego wymagania wobec kandydatów do pracy, jakie proponuje warunki do pracy, a także np. do kogo w firmie należy zgłaszać się na rozmowy kwalifikacyjne. Takie pośrednictwo daje możliwość pracodawcom wybór pracownika spośród osób, które zgłoszą się na rozmowy kwalifikacyjne bez udziału pośrednika pracy. Dobór kandydata na wolne miejsce pracy zachodzi więc w drodze bezpośrednich kontaktów pracodawcy z kandydatami, bez wydania skierowania i mniejszym zaangażowaniu pośrednika pracy.

Realizacja ofert zamkniętych - oferty pracy nie zawierają nazwy firmy i jej adresu (brak możliwości identyfikacji pracodawcy). Pośrednik pracy dokonuje doboru kandydatów według wymagań postawionych przez pracodawcę i kieruje na rozmowy kwalifikacyjne wydając skierowanie. Cechą pozytywną takiego pośrednictwa jest całkowite odciążenie pracodawcy z prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wieloma, nawet przypadkowymi osobami, co oszczędza jego czas i nakład pracy.

Giełdy pracy - stosowane są w sytuacji, gdy pracodawca wyraża chęć bezpośredniego spotkanie z większą grupą kandydatów do pracy na zgłoszone stanowisko pracy i w tym samym zawodzie. Urząd Pracy dokonuje wstępnego doboru kandydatów do pracy, ustala miejsce i termin giełdy (może odbywać w Urzędzie lub u pracodawcy). Pracodawca przedstawia szczegółowo ofertę zatrudnienia i własną firmę oraz prowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. Z reguły z dużej grupy wybiera najpierw mniej liczną, żeby po kolejnej turze rozmów ostatecznie zdecydować kogo zatrudni.

 

Informacje o aktualnych ofertach pracy zamieszczane są na:

 • stronie internetowej urzędu pracy,
 •  tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w siedzibie urzędu.

Więcej ofert pracy z całej Polski znajdą Państwa na:

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Artur Kołodziej  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 287  
 Lucyna Pałczyńska  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 280  
Utworzono: 2012-08-02 09:53 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2016-05-16 08:34 Odwiedziny: 8811 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJuinFl07SMfOgZej4x1KRrTTCu0zLdnkTALnQn4zEhWOg

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4reinFl07SMfOgZej4x1KRrTTCu0zLdnkTALnQn4zEhWOg

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A2inFl07SMfOgZej4x1KRrTTCu0zLdnkTALnQn4zEhWOg

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MuinFl07SMfOgZej4x1KRrTTCu0zLdnkTALnQn4zEhWOg

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8ryinFl07SMfOgZej4x1KRrTTCu0zLdnkTALnQn4zEhWOg

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LeinFl07SMfOgZej4x1KRrTTCu0zLdnkTALnQn4zEhWOg

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoyinFl07SMfOgZej4x1KRrTTCu0zLdnkTALnQn4zEhWOg

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpuinFl07SMfOgZej4x1KRrTTCu0zLdnkTALnQn4zEhWOg

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yuinFl07SMfOgZej4x1KRrTTCu0zLdnkTALnQn4zEhWOg

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv68iwjTFFIF9C7jXRRmmqHzeBxlq4ghOYqvhhLmo_Kcxmw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl