Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Pożyczka szkoleniowa

Pożyczka szkoleniowa przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów szkolenia, które umożliwi podjęcie zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie na wniosek bezrobotnego, może udzielić pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 400% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy. Pożyczka jest nieoprocentowana, a okres jej spłaty nie może przekroczyć 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

W przypadku wykorzystania pożyczki na cele inne niż określone w umowie, niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi w całości, wraz z odsetkami ustawowymi. Odsetki ustawowe ustala się także od kwoty pożyczki niespłaconej w terminie.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w pok. 111 - I piętro, tel. +48 16 632 08 51 wew. 270


W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Jolanta Szczybyło  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  +48 16 632 08 51 wew. 270  
 Honorata Rusinek  Spwecjalista ds. rozwoju zawodowego  +48 16 632 08 51 wew. 270  


Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-01-21 12:37 Odwiedziny: 3123 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJvRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rfRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A3RDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MvRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rzRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LfRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZozRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpvRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yvRDIcuoKWHfaNJ9nXxJRPXMODexHISWdClcJskWOj0kA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69Z4wyh7GIUfGaVdb88A3nLNnNbD4aG98IP7xsWb9yc6w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl