Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

O refundację kosztów opieki nad co najmniej jednym dzieckiem do 6 roku życia lub co najmniej jednym dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia lub osobą zależną moga ubiegać się osoby, które:

 • podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową,
 • zostały skierowane na:
  1) staż,
  2) przygotowanie zawodowe dorosłych,
  3) szkolenie
 • osiągają z w/w tytułów miesięczny przychód nieprzekraczający minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • udokumentują faktycznie poniesione koszty związane z opieką nad co najmniej jednym dzieckiem do 6 roku życia lub co najmniej jednym dzieckiem niepełnosprawnym do 18 roku życia lub osobą zależną

Za osobę zależną – zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, uznaje się:

 • osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osoba objęta usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostająca z nią we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Justyna Jagielska  Inspektor  16 632 08 51 w. 253  
       
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną [ 4 ]
1. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 1. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 19-03-15 08:21 191.01KB 1. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną pobierz
2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 19-03-15 08:21 109.5KB 2. Wniosek o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną pobierz
3. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 3. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 19-03-15 08:22 126.75KB 3. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną pobierz
4. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 4. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną 19-03-15 08:22 99.5KB 4. Miesięczne rozliczenie kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-07-10 15:37 Odwiedziny: 3331 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJs3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rc3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A03AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3Ms3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rw3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911Lc3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZow3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRps3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ys3AXFqVYYujhwvnMYGSH74A9RtrRORnW5PUhqClLi0Pw

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv6_PEcgAkEFfcpRW8gF6k5LvUIYAwLxq1e1JuWw5tuzJXA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl