Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Warunki otrzymania stypendium:

Stypendium może zostać przyznane na wniosek osoby bezrobotnej bez kwalifikacji zawodowych, która w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w Urzędzie Pracy w Lubaczowie podjęła dalszą naukę:

 • w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, lub
 • w szkole wyższej w systemie studiów niestacjonarnych

Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Wysokość stypendium:

100% zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn. zm.).

Okres przysługiwania:

 • stypendium przysługuje przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki,
 • wypłata stypendium może być przedłużona do momentu ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.

Osobie, której starosta przyznał stypendium na podjęcie dalszej nauki, przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, od dnia w którym podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą.

Stypendium z tytułu podjęcia nauki przyznawane jest na wniosek bezrobotnego.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Urszula Wajda  specjalista do spraw ewidencji i świadczeń  (16) 632-08-51 wew. 256  
 Maria Krzych  specjalista do spraw ewidencji i świadczeń  (16) 632-08-51 wew. 256  
Utworzono: 2012-08-02 10:17 | Redagował: Renata Kornaga 2018-10-10 11:36 Odwiedziny: 3566 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJsOX1zMrjP1dH86lg8HH5eLQMfdTRRLC3JAJmZYZ8Vwkg

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rcOX1zMrjP1dH86lg8HH5eLQMfdTRRLC3JAJmZYZ8Vwkg

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A0OX1zMrjP1dH86lg8HH5eLQMfdTRRLC3JAJmZYZ8Vwkg

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MsOX1zMrjP1dH86lg8HH5eLQMfdTRRLC3JAJmZYZ8Vwkg

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rwOX1zMrjP1dH86lg8HH5eLQMfdTRRLC3JAJmZYZ8Vwkg

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LcOX1zMrjP1dH86lg8HH5eLQMfdTRRLC3JAJmZYZ8Vwkg

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZowOX1zMrjP1dH86lg8HH5eLQMfdTRRLC3JAJmZYZ8Vwkg

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpsOX1zMrjP1dH86lg8HH5eLQMfdTRRLC3JAJmZYZ8Vwkg

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ysOX1zMrjP1dH86lg8HH5eLQMfdTRRLC3JAJmZYZ8Vwkg

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv688kUIxEOBxfmJveqEJkLxzsztiePPY4gxBoLJe7_GvPA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl