Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Stypendium z tytułu dofinansowania do studiów podyplomowych

Na wniosek bezrobotnego Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie może sfinansować ze środków Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do 100%, jednak nie więcej niż 300% przecietnego wynagrodzenia. Prawa i obowiązki stron określa umowa o dofinansowanie studiów podyplomowych. Bezrobotnemu, który uzyskał dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych, za okres uczestnictwa w zajęciach przewidzianych programem studiów przysługuje stypendium, w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych.

W przypadku podjęcia przez uczestnika studiów podyplomowych zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej w trakcie ich odbywania nie zawiesza się finansownia tych studiow do planowanego terminu ich ukończenia.

Osoba, z którą została zawarta umowa o dofinansowanie kosztów studiów podyplomowych jest obowiązana do zwrotu poniesionych kosztów jeśli nie ukończy lub przerwie studia podyplomowe z własnej winy.

Szczegółowe informacje można uzyskać  w pok. 111 - I piętro, tel. +48 16 632 08 51 wew. 270


W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Jolanta Szczybyło  Specjalista ds. rozwoju zawodowego  +48 16 632 08 51 wew. 270  


  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Studia podyplomowe [ 3 ]
1. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 1. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 19-01-15 08:10 197.3KB 1. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych pobierz
2. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 2. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych 19-01-15 08:09 115.5KB 2. Wniosek o dofinansowanie studiów podyplomowych pobierz
Regulamin określający zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych Regulamin określający zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych 17-01-19 13:53 73.03KB Regulamin określający zasady finansowania kosztów studiów podyplomowych pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:19 | Redagował: Honorata Rusinek 2016-01-22 12:57 Odwiedziny: 3795 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJs6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rc6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A06kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3Ms6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rw6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911Lc6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZow6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRps6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69ys6kMXh3OBnIviK7EAFhDrgTj7ZeMJiu2ochqyk-8ZbKQ

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69LJ7xZVDZPloxJJtrsMZwkrAkBfeLhjo-ySqPDpEv2Zg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl