Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Zwrot kosztów przejazdu

FINANSOWANIE KOSZTÓW PRZEJAZDU DO PRACODAWCY ZGŁASZAJĄCEGO OFERTĘ PRACY LUB DO MIEJSCA PRACY, ODBYWANIA STAŻU, PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DOROSŁYCH LUB ODBYWANIA ZAJĘĆ W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO LUB POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W ZWIĄZKU ZE SKIEROWANIEM PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

Starosta może dokonywać przez okres do 12 miesięcy zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)   na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub została skierowana na zajęcia z zakresu poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy i dojeżdża do tych miejsc;
2)   uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 

Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do pracodawcy i powrotu do miejsca zamieszkania w przypadku skierowania go do pracodawcy, który zgłosił ofertę pracy, jeżeli siedziba tego pracodawcy znajduje się poza miejscem zamieszkania bezrobotnego.

Starosta może zwrócić bezrobotnemu lub osobie, o której mowa w art. 43 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, koszt przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został on skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc.

Starosta może zwrócić bezrobotnemu koszt przejazdu do miejsca wykonywania prac społecznie użytecznych, o których mowa w art. 73a  ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i powrotu do miejsca zamieszkania lub pobytu.

#propozycje_urzedu#

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       

 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Zwrot kosztów przejazdu [ 7 ]
Regulamin określający zasady zwrotu kosztów przejazdu Regulamin określający zasady zwrotu kosztów przejazdu 12-11-13 21:12 71.6KB Regulamin określający zasady zwrotu kosztów przejazdu pobierz
Wniosek o zwrot kosztów (szkolenie, egzamin) Wniosek o zwrot kosztów (szkolenie, egzamin) 17-08-07 11:31 104KB Wniosek o zwrot kosztów (szkolenie, egzamin) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) 17-08-07 11:39 101KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) 17-08-07 11:42 181.21KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (badania lekarskie, oferta pracy, prace społecznie użyteczne) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (szkolenie, egzamin) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (szkolenie, egzamin) 17-08-07 11:36 181.14KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (szkolenie, egzamin) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodowe, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodowe, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy) 17-08-07 11:48 109.5KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodowe, szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy) pobierz
Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodwe, szkolenie z zakrsu umiejętności poszukiwania pracy) Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodwe, szkolenie z zakrsu umiejętności poszukiwania pracy) 17-08-07 11:49 193.46KB Wniosek o zwrot kosztów przejazdu (zatrudnienie, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych, poradnictwo zawodwe, szkolenie z zakrsu umiejętności poszukiwania pracy) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 10:16 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2013-01-03 20:25 Odwiedziny: 3518 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJukV_DhHxAo16WAu_mcg_nGJ35wGtEZb0VAGNLgPVHeyA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rekV_DhHxAo16WAu_mcg_nGJ35wGtEZb0VAGNLgPVHeyA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A2kV_DhHxAo16WAu_mcg_nGJ35wGtEZb0VAGNLgPVHeyA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3MukV_DhHxAo16WAu_mcg_nGJ35wGtEZb0VAGNLgPVHeyA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rykV_DhHxAo16WAu_mcg_nGJ35wGtEZb0VAGNLgPVHeyA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911LekV_DhHxAo16WAu_mcg_nGJ35wGtEZb0VAGNLgPVHeyA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZoykV_DhHxAo16WAu_mcg_nGJ35wGtEZb0VAGNLgPVHeyA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpukV_DhHxAo16WAu_mcg_nGJ35wGtEZb0VAGNLgPVHeyA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yukV_DhHxAo16WAu_mcg_nGJ35wGtEZb0VAGNLgPVHeyA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv69cSH9uPaYtlIyVMkUVyaopkXJ2KYN7DhkEQmlGCP9UOw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl