Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Zwrot kosztów zakwaterowania

Starosta może dokonywać przez przez okres do 12 miesięcy lub przez okres odbywania u pracodawcy stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, zwrotu kosztów zakwaterowania osobie, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)   na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy podjęła zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, staż, przygotowanie zawodowe dorosłych poza miejscem zamieszkania w miejscowości, do której czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie;
2)   mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której jest zatrudniona, wykonuje inną pracę zarobkową, odbywa staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych;
3)   uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, za który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
       
       

 

Utworzono: 2012-08-02 10:17 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2013-01-03 20:31 Odwiedziny: 3356 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • LhtTo2A0-mOj5Yf6RjQKz4OF43EtpZRuu72lERDUxJt9qM8Dyxm66fxOszW6zarRMAshzb436gRe7r6T0sQWtA

 • jIQCd_un7naoi8PR3lh9i9uwLel3khFLs0TWZrgG4rd9qM8Dyxm66fxOszW6zarRMAshzb436gRe7r6T0sQWtA

 • eglm1UXv1OOpGNEGt-XGNOkQMcQGqFCfAB9qngW08A19qM8Dyxm66fxOszW6zarRMAshzb436gRe7r6T0sQWtA

 • JYFjsBd1PnBs2QQdvI48UxsxKpYOgtQWM5BZnhuN3Mt9qM8Dyxm66fxOszW6zarRMAshzb436gRe7r6T0sQWtA

 • 3Ys1oz-YrXCYd9-gsQmDl_Zt5fumysfVlGqyYysQ8rx9qM8Dyxm66fxOszW6zarRMAshzb436gRe7r6T0sQWtA

 • AjvzIyEFyK2rNUEzNlYfptzWZvH90WafmDGwTq911Ld9qM8Dyxm66fxOszW6zarRMAshzb436gRe7r6T0sQWtA

 • tRkDUuGwVRpjxvBzJhxZttU0e9wLpZLwGv5toFysZox9qM8Dyxm66fxOszW6zarRMAshzb436gRe7r6T0sQWtA

 • cOn-MCuy1MV9Px_M_R-P9me47gBRju96Qp4QkfzNRpt9qM8Dyxm66fxOszW6zarRMAshzb436gRe7r6T0sQWtA

 • mx8Dm2gpdZ7HGePwYGD3lxDp45zUAKMCM60SF-c69yt9qM8Dyxm66fxOszW6zarRMAshzb436gRe7r6T0sQWtA

 • U7IzZZcC1LYqvUSlIC_fJlj16Rp1T8o7xjTf-S0Bv68VOT_3mcEr27zPrf0Ihx3e56L-n2qMh2uh1_zVyyn5IQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl