Pośrednictwo pracy

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: