Wysokość świadczeń pieniężnych

Informacje na temat bieżących stawek i wskaźników znajdą Państwa na Portalu Publicznych Służb Zatrudnienia pod adresem: http://www.psz.praca.gov.pl/main.php?do=ShowPage&nPID=867744&pT=details&sP=CONTENT,objectID,867779link zewnętrzny