Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Refundowanie kosztów zatrudnienia dla bezrobotnych do 30 roku życia

Forma pomocy polegająca na zatrudnieniu bezrobotnego do 30 roku życia przez pracodawcę lub przedsiębiorcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą. Umowy będą zawierane w 2016 i 2017 roku.

 

Zakres pomocy

W ramach wsparcia zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia starosta refunduje pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy.

Kto może ubiegać się o refundację

Wniosek o zawarcie umowy o refundowanie wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia może złożyć:

1) pracodawca;
2) przedsiębiorca niezatrudniający pracownika.

Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Podstawowe zobowiązanie pracodawcy lub przedsiębiorcy związane z zatrudnieniem bezrobotnego do 30 roku życia

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy skierowanego bezrobotnego przez okres, za który dokonywana jest refundacja tj. 12 miesięcy oraz przez okres 12 miesięcy po zakończeniu tej refundacji.

Procedura rozpatrywania wniosków

Pracodawca składa wniosek o zawarcie umowy o refundowanie wynagrodzenia, nagród i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce wykonywania pracy.

Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosków informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku starosta zawiera z pracodawcą lub przedsiębiorcą umowę.

Zwrot refundacji

1. Niewywiązanie się z warunków dotyczących obowiązku zatrudnienia powoduje konieczność zwrotu refundacji w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby, wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu 12 miesięcy po okresie refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

3. W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca zwracają uzyskaną pomoc w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja a przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt:

 

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Dorota Żelewska   Starszy inspektor 16 632 13 86 w. 269
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Refundacja kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia [ 14 ]
1. Wniosek o refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 1. Wniosek o refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 18-06-04 09:12 163KB 1. Wniosek o refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia pobierz
2. Wniosek o refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 2. Wniosek o refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia 18-02-19 13:15 284.47KB 2. Wniosek o refundowanie pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 91.74KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) 17-02-09 13:16 99KB Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) pobierz
Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) 17-02-09 13:16 170.57KB Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) pobierz
Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) 18-06-06 10:41 165.63KB Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) pobierz
Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) 18-06-06 10:41 84.27KB Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego składanego w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) pobierz
Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) 17-02-09 13:16 109.5KB Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) pobierz
Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) 17-02-09 13:19 180.72KB Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych po 01.01.2017 r.) pobierz
Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) 17-02-09 13:17 110.5KB Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) pobierz
Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) 17-02-09 13:17 85.03KB Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia składany w okresie refundacji (dotyczy umów zawartych PRZED 01.01.2017 r.) pobierz
Utworzono: 2016-01-12 11:14 | Redagował: Admin PUP Lubaczów 2016-01-26 12:48 Odwiedziny: 2155 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • t0WORX-f_9xnHfOmxZVTDV7kLblhpd_2BBhU3dElhUA0j8PLGA_lFeA0B9g4M0tA9fGmGsLN4Ek_wjmca6ZbARl0I0OWLygNBdaNIa5mLbVQh35NIBf2BJdT4M6mRNWL

 • gClUPqJp0XUOJh2RmzzIoUhln1iq5ZS0Poq3MzKFuAQ0j8PLGA_lFeA0B9g4M0tA9fGmGsLN4Ek_wjmca6ZbARl0I0OWLygNBdaNIa5mLbVQh35NIBf2BJdT4M6mRNWL

 • kLBN8V4FbOFm-JoC4rR-OBUb32h2LrNK67NS1D3qKiI0j8PLGA_lFeA0B9g4M0tA9fGmGsLN4Ek_wjmca6ZbARl0I0OWLygNBdaNIa5mLbVQh35NIBf2BJdT4M6mRNWL

 • 5oK_W70nIcuk_etMihUrjyfEWiIuJ8v65Zlb97utPNk0j8PLGA_lFeA0B9g4M0tA9fGmGsLN4Ek_wjmca6ZbARl0I0OWLygNBdaNIa5mLbVQh35NIBf2BJdT4M6mRNWL

 • C0bTeEmnFEiI8_P9VyjC5bvs1byDhnJVG-OcR_u2y4k0j8PLGA_lFeA0B9g4M0tA9fGmGsLN4Ek_wjmca6ZbARl0I0OWLygNBdaNIa5mLbVQh35NIBf2BJdT4M6mRNWL

 • lVqDPxPJ_9r32M9JogHR3BSgDMw1I4yAdq653ogW8Kc0j8PLGA_lFeA0B9g4M0tA9fGmGsLN4Ek_wjmca6ZbARl0I0OWLygNBdaNIa5mLbVQh35NIBf2BJdT4M6mRNWL

 • zmd1QEw9Ei87P7Vy7FIjhBE7HlolpqMptI9ig1u8D0Y0j8PLGA_lFeA0B9g4M0tA9fGmGsLN4Ek_wjmca6ZbARl0I0OWLygNBdaNIa5mLbVQh35NIBf2BJdT4M6mRNWL

 • a4G0Ixhxem78KfUf0hkF5u-yfEP2JHCBkHg-99zvTcM0j8PLGA_lFeA0B9g4M0tA9fGmGsLN4Ek_wjmca6ZbARl0I0OWLygNBdaNIa5mLbVQh35NIBf2BJdT4M6mRNWL

 • j4evxvQwuUNIV7QXNeiSCYVSY4S61FBP0t-li7l4XAE0j8PLGA_lFeA0B9g4M0tA9fGmGsLN4Ek_wjmca6ZbARl0I0OWLygNBdaNIa5mLbVQh35NIBf2BJdT4M6mRNWL

 • ye_P6J5xbZJ7cepPq1T0sp_r5gTpAqjv9vH03lrFI4HPihwyja0R_WCusryuQtUrofpp8_0Fkn4C2uRw8zqsRnI2N6NbURMw9fvZ26QWqnOSZO-tM0tCajIKB0ZNeqkrXK07jOscwH9652wAEU8q6YAK-pxGwlzYQyPMZOD7n6E

Projektowanie stron: IntraCOM.pl