Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia

Dofinansowanie wynagrodzenia

Forma pomocy w ramach, której starosta może przyznać dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie wynagrodzenia

O dofinansowanie wynagrodzenia ubiegać się mogą następujące podmioty:

1) pracodawca;
2) przedsiębiorca.

Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Podstawa dofinansowania wynagrodzenia

Podstawą dofinansowania wynagrodzenia jest umowa zawierana pomiędzy starostą oraz pracodawcą lub przedsiębiorcą.

Okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres:
1)   12 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 50 lat, a nie ukończył 60 lat
2)   24 miesięcy - w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył 60 lat.

Wysokość dofinansowania wynagrodzenia

Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

Zobowiązanie pracodawcy (przedsiębiorcy), któremu przyznano dofinansowanie wynagrodzenia

Pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku dofinansowania wynagrodzenia przez okres 12 miesięcy, oraz 12 miesięcy w przypadku dofinansowania wynagrodzenia przez okres 24 miesięcy.

W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wynagrodzenia

1. W przypadku niewywiązania się z warunku zatrudnienia po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, oraz nieutrzymania zatrudnienia w okresie przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

2. W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę okresu do którego pracodawca lub przedsiębiorca był zobowiązany zatrudniać po upływie okresu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia, pracodawca lub przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50% łącznej kwoty, o której mowa w pkt 1, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W jakim przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do zwrotu dofinansowania wynagrodzenia

W przypadku:

1) rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
2) rozwiązania z bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub
3) wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego,
w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem zobowiązaniowego okresu odpowiednio 6 lub 12 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku braku odpowiedniego bezrobotnego pracodawca lub przedsiębiorca nie zwracają uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego. 

Dofinansowanie wynagrodzenia a przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Dorota Żelewska Starszy inspektor  16 632 13 86 w. 269   

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia [ 10 ]
01. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 01. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 19-01-18 12:52 276.13KB 01. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia pobierz
02. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 02. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia 19-01-18 12:52 151KB 02. Wniosek o dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 91.74KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia (oświadczenie składane w okresie po zakończeniu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia) Oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia (oświadczenie składane w okresie po zakończeniu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia) 19-02-11 09:37 105.5KB Oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia (oświadczenie składane w okresie po zakończeniu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia) pobierz
Oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia (oświadczenie składane w okresie po zakończeniu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia) Oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia (oświadczenie składane w okresie po zakończeniu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia) 19-02-11 09:37 181.14KB Oświadczenie o utrzymaniu zatrudnienia (oświadczenie składane w okresie po zakończeniu przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia) pobierz
Wniosek o wypłatę dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (wniosek składany w okresie przysługiwania dofinansowania) Wniosek o wypłatę dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (wniosek składany w okresie przysługiwania dofinansowania) 19-02-11 09:38 110KB Wniosek o wypłatę dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (wniosek składany w okresie przysługiwania dofinansowania) pobierz
Wniosek o wypłatę dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (wniosek składany w okresie przysługiwania dofinansowania) Wniosek o wypłatę dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (wniosek składany w okresie przysługiwania dofinansowania) 19-02-11 09:37 187.8KB Wniosek o wypłatę dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia (wniosek składany w okresie przysługiwania dofinansowania) pobierz
Utworzono: 2014-07-14 23:20 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-07-16 10:15 Odwiedziny: 3316 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • GYty00804AKcCpk1gLoR_PnaGXW0GIj6T4MjNOEtfdioObxNN7OhUMARKL_eCaXabuKNXtHW4f1TZG2bAOQR6A

 • rxWfuDFY0TCNXAvfKlqHgRhuoU4lbkSDLGAZzHU1_HioObxNN7OhUMARKL_eCaXabuKNXtHW4f1TZG2bAOQR6A

 • m9igS73UEvrNsxQRN34Vttac4ylOVtAJbMuhWOH6VBqoObxNN7OhUMARKL_eCaXabuKNXtHW4f1TZG2bAOQR6A

 • yntFRdwnpXMoInNVL0Ns_6LWCxwmrudM_iXGrETjXfmoObxNN7OhUMARKL_eCaXabuKNXtHW4f1TZG2bAOQR6A

 • sRHDIEf4Vu_UsUa4IfdTCLwq01YfkE65cqyItk-xxsuoObxNN7OhUMARKL_eCaXabuKNXtHW4f1TZG2bAOQR6A

 • U-4Jh84zbZNXIFajE5yEO5uiEgpShvpFApFeLjphdHyoObxNN7OhUMARKL_eCaXabuKNXtHW4f1TZG2bAOQR6A

 • YgIBscNudFdf6hpHv00MFM2XhBJ_L_TzcrzusaNpXnWoObxNN7OhUMARKL_eCaXabuKNXtHW4f1TZG2bAOQR6A

 • ATA44A-3xxqWiuufszzbhYb040yI0s3gxu_vKe8-7lyoObxNN7OhUMARKL_eCaXabuKNXtHW4f1TZG2bAOQR6A

 • XYLCghvJH-oSdLGGHzXnv8A-naH7zz7d4a7UpG7EG2GoObxNN7OhUMARKL_eCaXabuKNXtHW4f1TZG2bAOQR6A

 • OA-p7I5aj9wYIsduXRDZ6r7LK6WBtkzPy-Bkmjqfw9auxLc1k5YBRk5mgwHB_nsnp0KHt5H4kz-j_4l9FL80Wfvt0UqRCCZ9yZHmz7oNPFSyqepv6rmInDpalOYdFtD5

Projektowanie stron: IntraCOM.pl