Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Prace interwencyjne

Prace interwencyjne

Forma pomocy polegająca na zatrudnieniu bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

Zakres pomocy w ramach prac interwencyjnych

W ramach prac interwencyjnych starosta zwraca pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia przez okres określony w umowie.

Kto może ubiegać się o organizowanie prac interwencyjnych

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych może złożyć:

1) pracodawca;
2) przedsiębiorca niezatrudniający pracownika na zasadach przewidzianych dla pracodawców.

Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Podstawowe zobowiązanie pracodawcy wynikające z zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych

Pracodawca jest obowiązany, stosownie do zawartej umowy, do utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne.
Właściwe przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy okres utrzymania zatrudnienia uzależniają od okresu trwania refundacji w ramach prac interwencyjnych.

Warianty prac interwencyjnych w zakresie okresu refundacji oraz zobowiązaniowego okresu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji

Okres refundacji Okres utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji
Okres refundacji do 6 m-cy; refundacja obejmująca koszty poniesione co miesiąc  Okres utrzymania zatrudnienia przez okres 3 m-cy
Okres refundacji do 12 m-cy; refundacja obejmująca koszty poniesione za co drugi miesiąc Okres utrzymania zatrudnienia przez okres 3 m-cy
Okres refundacji do 12 m-cy; refundacja obejmująca koszty poniesione co miesiąc  Okres utrzymania zatrudnienia przez okres 6 m-cy
Okres refundacji do 18 m-cy; refundacja obejmująca koszty poniesione za co drugi miesiąc Okres utrzymania zatrudnienia przez okres 6 m-cy

Starosta może również skierować bezrobotnych powyżej 50 roku życia do wykonywania pracy w ramach prac interwencyjnych przez okres do 24 miesięcy oraz dokonywać refundacji poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne. W przypadku refundacji obejmującej koszty poniesione za co drugi miesiąc wykonywanie pracy przez bezrobotnych powyżej 50 roku życia w ramach prac interwencyjnych może trwać do 4 lat. Okres utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji 6 miesięcy.

Procedura rozpatrywania wniosków o organizowanie prac interwencyjnych

Pracodawca składa wniosek o organizowanie prac interwencyjnych do wybranego powiatowego urzędu pracy.

W przypadku gdy wnioski o organizowanie prac interwencyjnych są nieprawidłowo wypełnione lub niekompletne, starosta wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na ich uzupełnienie. Wnioski nieuzupełnione we wskazanym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.
Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosków o organizowanie prac interwencyjnych informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.

Podstawa organizowania prac interwencyjnych

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o organizowanie prac interwencyjnych starosta zawiera z pracodawcą umowę.

Zwrot refundacji

1. Niewyzwiązanie się z warunku w zakresie okresu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji lub naruszenia innych warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

2. W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania z nim umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego w trakcie okresu objętego refundacją albo przed upływem okresu utrzymania zatrudnienia po zakończeniu refundacji, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy, pracodawca nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.

Refundacja w ramach prac interwencyjnych a przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki Ina ubezpieczenia społeczne w ramach prac interwencyjnych jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Dorota Żelewska   Starszy inspektor   16 632 13 86 w. 269  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Prace interwencyjne [ 12 ]
1. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 1. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 19-05-15 13:13 312.1KB 1. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pobierz
2. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 2. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych 19-05-15 13:12 155KB 2. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pobierz
3. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 3. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 18-10-04 14:30 618KB 3. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy pobierz
4. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 4. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy 18-10-04 14:30 286.4KB 4. Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 91.74KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego (oświadczenie składane w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji) Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego (oświadczenie składane w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji) 19-02-11 09:19 166.61KB Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego (oświadczenie składane w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji) pobierz
Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego (oświadczenie składane w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji) Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego (oświadczenie składane w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji) 19-02-11 09:18 99KB Oświadczenie o utrzymaniu w zatrudnieniu skierowanego bezrobotnego (oświadczenie składane w trakcie obowiązywania umowy po zakończeniu refundacji) pobierz
Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy przez okres przysługiwania refundacji) Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy przez okres przysługiwania refundacji) 19-02-11 09:20 174.64KB Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy przez okres przysługiwania refundacji) pobierz
Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy przez okres przysługiwania refundacji) Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy przez okres przysługiwania refundacji) 19-02-11 09:19 109.5KB Wniosek o refundację poniesionych kosztów związanych z zatrudnieniem w ramach prac interwencyjnych (wniosek składany w trakcie obowiązywania umowy przez okres przysługiwania refundacji) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-07-17 11:36 Odwiedziny: 6109 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • YVUpXG3BE6QbhImvecH3urE-8NWt1r25xR4w0jCng9St48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • lN7xnc0sMndllLS3BmbfZrQ_yhCn-TPCtTkOOXgAZYGt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • kOUJ7gs0M5elCcZhjNLqGc_EY6NDvKQqbAePMDa2Wdat48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 0cL4DZiVNWhaEfIgMljuOIUUa0mptYmMYI4XQu2RN3it48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • 74bRYKh0C2U7AIu6CFJdwahfWuOZ1O5VEIFam0gI9Iet48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • zRTCVk3fzLA8plDogff7j2J9iNSr0ctgKUHsCuaw8F-t48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • qbfBDTMrpvtDZE6IB0lxSy1gh30yXYmMtH1SQp-hRJmt48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • vgpgBy56_6_hVMnsqU7Q3QCN5X-kgbTg9nka-kkTlm-t48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • nwaOHaWJypfGz94tYE3DmG5EuSnpB82qTVjZbBXCgz2t48A9vgljHRoodkadM-sDVfM7qZwk3ByopI7Q0LtLSA

 • hkOaiC-pyjHcLXhdYxfnTN_EpCLVaQbi18lt9nUxfPhlYFxiUPMa72u0KmOSu3IdZzoStuEloaE3fjJ1B3vqTg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl