Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Prace społecznie użyteczne

Prace społecznie użyteczne oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej, na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Na wniosek gminy, do wykonywania prac społecznie użytecznych starosta może skierować:
1) bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej;
2) osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy.

Prace społecznie użyteczne wykonywane są na terenie gminy, w której osoby kierowane do ich wykonywania zamieszkują lub przebywają, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego między starostą, a gminą na rzecz, której prace społecznie użyteczne będą wykonywane.
Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych, zwany dalej „planem” i przesyła go właściwemu miejscowo staroście i kierownikowi ośrodka pomocy społecznej.

Osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych przysługuje świadczenie w wysokości nie niższej niż 7,10 zł za każdą godzinę wykonywania tych prac (świadczenie podlega waloryzacji). Świadczenie wypłaca gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne, w okresach miesięcznych z dołu. Od świadczenia nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.
Starosta refunduje gminie ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego osobom skierowanym do wykonywania prac społecznie użytecznych.

Osoba bezrobotna wykonująca prace społecznie użyteczne:

1) zachowuje status osoby bezrobotnej,
2) ma prawo do świadczeń z zaopatrzenia z tytułu wypadku zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o  zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 737),
3) nie otrzymuje świadczenia za czas niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy,
4) w przypadku odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji wykonywania prac społecznie użytecznych, przerwania wykonywania albo  po skierowaniu nie podjęcia wykonywania prac społecznie użytecznych zostaje pozbawiona statusu  bezrobotnego na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i kolejnej odmowy

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Agnieszka Kryla  Inspektor  16 632 08 51 w. 269  
Utworzono: 2012-08-02 08:54 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2016-05-16 08:24 Odwiedziny: 2915 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • YVUpXG3BE6QbhImvecH3urE-8NWt1r25xR4w0jCng9Q0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • lN7xnc0sMndllLS3BmbfZrQ_yhCn-TPCtTkOOXgAZYE0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • kOUJ7gs0M5elCcZhjNLqGc_EY6NDvKQqbAePMDa2WdY0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • 0cL4DZiVNWhaEfIgMljuOIUUa0mptYmMYI4XQu2RN3g0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • 74bRYKh0C2U7AIu6CFJdwahfWuOZ1O5VEIFam0gI9Ic0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • zRTCVk3fzLA8plDogff7j2J9iNSr0ctgKUHsCuaw8F80PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • qbfBDTMrpvtDZE6IB0lxSy1gh30yXYmMtH1SQp-hRJk0PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • vgpgBy56_6_hVMnsqU7Q3QCN5X-kgbTg9nka-kkTlm80PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • nwaOHaWJypfGz94tYE3DmG5EuSnpB82qTVjZbBXCgz00PaUjPF7tQjkJJyUZx8browYuCVGHS1xRFFeH1Qz6Ig

 • hkOaiC-pyjHcLXhdYxfnTN_EpCLVaQbi18lt9nUxfPhtELRW5rip_dcyBv8XMOTZ1Dl8U10qEMfF0COEZvC9GA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl