Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Prawa pracodawców i przedsiębiorców

Pracodawca posiada między innymi prawo:

 • zatrudniania pracowników
 • zwalniania pracowników
 • ustalania warunków pracy i płacy
 • żądania od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących:
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • imiona rodziców,
  • datę urodzenia,
  • miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
  • wykształcenie,
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 • żądania od pracownika podania innych danych osobowych, a także imion i nazwisk oraz dat urodzenia dzieci pracownika, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy,
 • żądanie numeru PESEL pracownika nadanego przez Rządowe Centrum Informatyczne Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (RCI PESEL),
 • dochodzenia od pracownika wyrównania szkody, którą poniósł wskutek naruszenia przez pracownika zakazu konkurencji przewidzianego w umowie,
 • przyznawania nagród i wyróżnień,
 • stosowania kary upomnienia, nagany oraz kar pieniężnych

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Aneta Huk  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 287  
 Ryszard Czajkowski  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 288  
Utworzono: 2012-08-02 08:38 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2013-06-20 08:28 Odwiedziny: 2873 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • YVUpXG3BE6QbhImvecH3urE-8NWt1r25xR4w0jCng9Ry5MvLyEwtiNi44Pz-uYhaO64CmpdaM6ieltrKKpP2Jg

 • lN7xnc0sMndllLS3BmbfZrQ_yhCn-TPCtTkOOXgAZYFy5MvLyEwtiNi44Pz-uYhaO64CmpdaM6ieltrKKpP2Jg

 • kOUJ7gs0M5elCcZhjNLqGc_EY6NDvKQqbAePMDa2WdZy5MvLyEwtiNi44Pz-uYhaO64CmpdaM6ieltrKKpP2Jg

 • 0cL4DZiVNWhaEfIgMljuOIUUa0mptYmMYI4XQu2RN3hy5MvLyEwtiNi44Pz-uYhaO64CmpdaM6ieltrKKpP2Jg

 • 74bRYKh0C2U7AIu6CFJdwahfWuOZ1O5VEIFam0gI9Idy5MvLyEwtiNi44Pz-uYhaO64CmpdaM6ieltrKKpP2Jg

 • zRTCVk3fzLA8plDogff7j2J9iNSr0ctgKUHsCuaw8F9y5MvLyEwtiNi44Pz-uYhaO64CmpdaM6ieltrKKpP2Jg

 • qbfBDTMrpvtDZE6IB0lxSy1gh30yXYmMtH1SQp-hRJly5MvLyEwtiNi44Pz-uYhaO64CmpdaM6ieltrKKpP2Jg

 • vgpgBy56_6_hVMnsqU7Q3QCN5X-kgbTg9nka-kkTlm9y5MvLyEwtiNi44Pz-uYhaO64CmpdaM6ieltrKKpP2Jg

 • nwaOHaWJypfGz94tYE3DmG5EuSnpB82qTVjZbBXCgz1y5MvLyEwtiNi44Pz-uYhaO64CmpdaM6ieltrKKpP2Jg

 • hkOaiC-pyjHcLXhdYxfnTN_EpCLVaQbi18lt9nUxfPjGeiEdbBkdAltDiYG8apSGqjV09zRL5B0XlAy1vyv5Sg

Projektowanie stron: IntraCOM.pl