Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionego bezrobotnego do 30 roku życia

 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego do 30 roku życia

Starosta może refundować koszty poniesione na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy za skierowanych do pracy bezrobotnych do 30 roku życia, którzy podejmują zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

Kto może ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy

Wnioskować o przyznanie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne mogą pracodawcy.

Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika

Kto może być skierowany do zatrudnienia u pracodawcy, któremu będą refundowane składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy

Do zatrudnienia u pracodawcy, któremu będą refundowane składki na ubezpieczenia społeczne może być skierowany bezrobotny do 30 roku życia, który podejmuje zatrudnienie po raz pierwszy w życiu.

 

Podstawa refundowania składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy

Podstawą refundowania składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy jest umowa zawierana pomiędzy starostą oraz pracodawcą.

Okres oraz wysokość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy

Refundacja kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy przysługuje przez okres do 12 miesięcy w kwocie określonej w umowie, nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu zawarcia umowy, za każdego zatrudnionego bezrobotnego.

 

Zobowiązanie pracodawcy, któremu przyznano refundacje składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres 6 miesięcy po zakończeniu okresu refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne.

W jakich przypadkach pracodawca jest zobowiązany do zwrotu refundacji 

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres 6 miesięcy przypadających po ustaniu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty. 

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne oraz przez co najmniej 3 miesiące po upływie okresu refundacji pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji.

W jakim przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do zwrotu refundacji

W przypadku:

1) rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
2) rozwiązania z bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub
3) wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego,
w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego. 

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszej refundacji kosztów poniesionych na składki na ubezpieczenia społeczne, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca otrzymanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

 

Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy a przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Refundacja kosztów składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Agnieszka Kryla Inspektor  16 632 13 86 w. 269   

 

Utworzono: 2014-06-26 17:26 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-07-14 23:33 Odwiedziny: 3074 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • eoQYiVaP1AF4UugCXk4dLSHuDXHcgKC2r64eNwLSxvPyb2Y8hZkBbKU4I9UggA124B2ddtxRp_IrLBYb94TD6A

 • uWvMx9Y3Ago7ZcESR3P8TAv5DwBjpyIAEf53Ww2ZAjLyb2Y8hZkBbKU4I9UggA124B2ddtxRp_IrLBYb94TD6A

 • L7xv7oMzalkgzgj-IY46FtlIRqlVrcnRvVAolyqY9sTyb2Y8hZkBbKU4I9UggA124B2ddtxRp_IrLBYb94TD6A

 • QbJlBl28aq2mTb9Dp2BfxKAvN_sis4Z4wAVbKtjacf7yb2Y8hZkBbKU4I9UggA124B2ddtxRp_IrLBYb94TD6A

 • r3Jl0NwUHeQxAJ8k5OhoNJM8pSDT8RXekBWx9NEfZULyb2Y8hZkBbKU4I9UggA124B2ddtxRp_IrLBYb94TD6A

 • a1Y-PsPlDe543d_OI82DiarmJaUGdAhTMTEdErMAeWbyb2Y8hZkBbKU4I9UggA124B2ddtxRp_IrLBYb94TD6A

 • wTu3JvlJN-pzLqCqGVHGFjHKMEHQhzzDg3hAnYP5B17yb2Y8hZkBbKU4I9UggA124B2ddtxRp_IrLBYb94TD6A

 • xbpZ0e0Eklet9ECIe9H9NAts6CvUIcuI7iCaQcYwsSjyb2Y8hZkBbKU4I9UggA124B2ddtxRp_IrLBYb94TD6A

 • ob5uyFST9KdHSsl7CCNjZpnAa_Jy9g7lG4W9buqa3MTyb2Y8hZkBbKU4I9UggA124B2ddtxRp_IrLBYb94TD6A

 • oHuHgejIob_8xnxKhwvI5zT-nElDtMRrlbduAhuZUuv65KTMnwDlthjupo4Gy1q_1KbGhY3LkiEa_e4zm_1YQw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl