Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Spółdzielnia socjalna

FINANSOWANIE CZĘŚCI WYNAGRODZENIA

W stosunku do członków założycieli spółdzielni socjanej, jak i członków, którzy przystąpili do spółdzielni socjalnej zatrudnionych na podstawie spółdzielczej umowy o pracę oraz w formach określonych w art. 201 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze część wynagrodzenia odpowiadająca składce należnej od zatrudnionego na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe oraz część kosztów osobowych pracodawcy odpowiadająca składce na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe za zatrudnionego, na podstawie umowy zawartej między starostą właściwym dla siedziby spółdzielni a spółdzielnią może podlegać finansowaniu ze środków Funduszu Pracy w pełnej wysokości przez okres 24 miesięcy od dnia zatrudnienia oraz w połowie wysokości przez kolejne 12 miesięcy, do wysokości odpowiadającej miesięcznie wysokości składki, której podstawą wymiaru jest kwota minimalnego wynagrodzenia.

Zwrotu opłaconych składek dokonuje starosta, w okresach kwartalnych na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni, w terminie 30 dni od dnia jego złożenia na wskazany rachunek bankowy spółdzileni.

Na podstawie udokumentowanego wniosku spółdzielni starosta może przekazać co miesiąc zaliczkę na opłacanie składek.

Finansowanie części wynagrodzenia dokonywane na rzecz spółdzielni socjalnej stanowi pomoc de minimis.

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Wsparcie finansowe dla funkcjonującyh spółdzielni socjalnych [ 8 ]
1. Wniosek w sprawie zawarcia umowy o finansowanie składek na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych 1. Wniosek w sprawie zawarcia umowy o finansowanie składek na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych 17-08-07 12:29 226.85KB 1. Wniosek w sprawie zawarcia umowy o finansowanie składek na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych pobierz
2. Wniosek w sprawie zawarcia umowy o finansowanie składek na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych 2. Wniosek w sprawie zawarcia umowy o finansowanie składek na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych 17-08-07 12:28 171.5KB 2. Wniosek w sprawie zawarcia umowy o finansowanie składek na zasadach określonych w ustawie o spółdzielniach socjalnych pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 91.74KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Wniosek o przekazanie zaliczki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne Wniosek o przekazanie zaliczki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 17-08-07 12:32 179.46KB Wniosek o przekazanie zaliczki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pobierz
Wniosek o przekazanie zaliczki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne Wniosek o przekazanie zaliczki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 17-08-07 12:31 165.5KB Wniosek o przekazanie zaliczki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pobierz
Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 17-08-07 12:34 165.5KB Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne pobierz
Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne 17-08-07 12:34 180.26KB Wniosek o zwrot opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne pobierz
Utworzono: 2013-03-08 23:24 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2013-06-21 10:38 Odwiedziny: 3086 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • QliAt8KoAvLN2blZ90rjkEATLT1bO3hNzdG7x2Wceoa1u9oZhtgxEpMD52uHrzSxyWWi5OrMNwTpE8na4uIWAg

 • 0KXFE31ERRxcE-4t9xOOejhV0CwVlreAgnB9CkFQhDK1u9oZhtgxEpMD52uHrzSxyWWi5OrMNwTpE8na4uIWAg

 • kXf_GKsa77Dxm2KG23XZrb_ZLi1TnEpAkr3DtW4IGqW1u9oZhtgxEpMD52uHrzSxyWWi5OrMNwTpE8na4uIWAg

 • tYwwEdN-hQzWOPGtODY7zb085VPXNgHyLCMEZ9cNQ-K1u9oZhtgxEpMD52uHrzSxyWWi5OrMNwTpE8na4uIWAg

 • YHE5CXPMrqJ_2aBasp9oxE7d9zaR_NUm7c2lfow0J3W1u9oZhtgxEpMD52uHrzSxyWWi5OrMNwTpE8na4uIWAg

 • yx-AjhQLkl-IvD9ZL2mvKOO0dwJg7kG7mPpQ0w8V9xO1u9oZhtgxEpMD52uHrzSxyWWi5OrMNwTpE8na4uIWAg

 • kxaIgu-zNEc7suxOycGHFhgFdXBpdHFm7xAjsMK-rVe1u9oZhtgxEpMD52uHrzSxyWWi5OrMNwTpE8na4uIWAg

 • _Cp0TQbXRb2iGJDkasdCGSS9xGm0PFp1iPbnEOj5eJS1u9oZhtgxEpMD52uHrzSxyWWi5OrMNwTpE8na4uIWAg

 • dA7N3Zae58eVEqLKC718l22MbhzwCgPiyRvbKQ-Y3Ni1u9oZhtgxEpMD52uHrzSxyWWi5OrMNwTpE8na4uIWAg

 • M9NoIiUaRLidy2mU0dcgYFD9RK-usUJGC5g5G538GC7TIngWKSyaoBe2gN_JTm3HyTCVdG_OQ_HPuUQYH6gp-g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl