Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Staże

STAŻ - oznacza nabywanie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy poprzez wykonywanie zadań w miejscu pracy, bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy a pracodawcą, według programu określonego w umowie.

Urząd pracy może skierować bezrobotnego bez nawiązania stosunku pracy do odbycia stażu, który umożliwia mu zdobycie doświadczenia zawodowego.

UWAGA !!!
To pracodawca, który chce zorganizować staż dla osoby bezrobotnej składa do urzędu kompletnie wypełniony wniosek o organizację stażu, który można pobrać osobiście w urzędzie lub ściągnąć ze strony internetowej (na końcu podstrony);

Pracodawca może we wniosku wskazać także imię i nazwisko osoby bezrobotnej, którą chce przyjąć na staż.

Na wniosek pracodawcy urząd pracy może skierować bezrobotnego do odbycia stażu przez okres od 3 do 12 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy.

Czas trwania:

Uczestnicy:

do 12 miesięcy

- bezrobotni, którzy nie ukończyli 30 roku życia

do 6 miesięcy

- pozostali bezrobotni

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej między pracodawcą a urządem pracy, według programu określonego w umowie.

Urząd sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego i wypłaca mu stypendium w wysokości zgodnej z obowiązującymi stawkami i wskaźnikami.

Kiedy staż może zostać przerwany:

 • w przypadku podjęcia pracy przez osobę bezrobotna odbywającą staż;
 • PUP na wniosek bezrobotnego odbywającego staż może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nierealizowania przez pracodawcę warunków stażu, po wysłuchaniu pracodawcy;
 • PUP na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych;
  • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

Organizator stażu:

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu;
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje Powiatowy Urząd Pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • po zakończeniu stażu pracodawca wystawia bezrobotnemu opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego oraz kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych pozyskanych w trakcie stażu.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
  Wiesława Szalko   Główny specjalista ds. staży   16 632 13 86 w. 253  
  Justyna Jagielska   Inspektor   16 632 13 86 w. 253  
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Staż [ 15 ]
01. Klasyfikacja zawodów i specjalności.
Uwaga: Zawód oznaczony symbolem "s" należy przypisywać wyłącznie osobie, która uzyskała kwalifikacje w wyniku kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. 01. Klasyfikacja zawodów i specjalności. Uwaga: Zawód oznaczony symbolem "s" należy przypisywać wyłącznie osobie, która uzyskała kwalifikacje w wyniku kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. 16-12-30 13:16 1.43MB 01. Klasyfikacja zawodów i specjalności.
Uwaga: Zawód oznaczony symbolem "s" należy przypisywać wyłącznie osobie, która uzyskała kwalifikacje w wyniku kształcenia w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN. pobierz
03. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy 03. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy 19-05-15 13:11 331.69KB 03. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy pobierz
03a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy 03a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy 15-01-23 12:28 88.4KB 03a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy pobierz
04. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy 04. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy 19-05-15 13:05 136.5KB 04. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy pobierz
04a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy 04a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy 15-01-23 12:35 31KB 04a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. Fundusz Pracy pobierz
07. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. PFRON 07. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. PFRON 19-05-15 13:47 339.39KB 07. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. PFRON pobierz
07a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PFRON 07a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PFRON 16-05-24 11:14 86.78KB 07a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PFRON pobierz
08. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. PFRON 08. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. PFRON 19-05-15 13:47 596.5KB 08. Wniosek o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu. PFRON pobierz
08a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PFRON 08a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PFRON 16-05-24 11:15 30.5KB 08a. Program stażu. Załącznik do wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu PFRON pobierz
11.1 Lista obecności (Funduszu Pracy) 11.1 Lista obecności (Funduszu Pracy) 15-08-19 11:25 80.15KB 11.1 Lista obecności (Funduszu Pracy) pobierz
11.2 Lista obecności (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) 11.2 Lista obecności (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) 18-07-20 12:31 143.29KB 11.2 Lista obecności (Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) pobierz
11.3 Lista obecności (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020) WYDRUK TYLKO W WERSJI KOLOROWEJ! 11.3 Lista obecności (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020) WYDRUK TYLKO W WERSJI KOLOROWEJ! 18-07-20 12:33 201.16KB 11.3 Lista obecności (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020) WYDRUK TYLKO W WERSJI KOLOROWEJ! pobierz
12.1 Opinia z przebiegu stażu (Fundusz Pracy) 12.1 Opinia z przebiegu stażu (Fundusz Pracy) 17-10-23 13:27 103.13KB 12.1 Opinia z przebiegu stażu (Fundusz Pracy) pobierz
12.2 Opinia z przebiegu stażu (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) 12.2 Opinia z przebiegu stażu (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) 18-07-20 12:29 120.13KB 12.2 Opinia z przebiegu stażu (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020) pobierz
12.3 Opinia z przebiegu stażu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020) 12.3 Opinia z przebiegu stażu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020) 18-07-09 12:19 132.21KB 12.3 Opinia z przebiegu stażu (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014 - 2020) pobierz
Utworzono: 2012-08-02 08:53 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2015-02-05 14:07 Odwiedziny: 5460 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • plF7NJYaf6SGD5z4jUr1oJtbibAjfuFG8P21AH-gSlQinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • DHijqcsQKJQkro35kcVG_kDTFdnc5DoZxsB1A8SmKmcinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • 2JSEDPs2pM_G744AxeFYceG_l6eTUOtZGOBq3y7QXu0inEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • Yaqz-3CzRhcUjiH6nIuSr_mSaFoPguM3juttJmh5qDginEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • U-WFcmMytXDFhXyE9A1E9gG6859BX99TfVEvTfp9PIMinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • D4JhCfjNXERnKr9GTO6cfA3d45COk_ik2E1bEg2qDAIinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • M62CroCN-lS66RfIFv20QwZM0c1STeowVGln8pPMCkginEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • 1J37As_fw0ow2a93FVhBoOHLRnZKsMXI3PRAFkep7gAinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • TdUaAsnc3lO_XoAWDX626Z1UaleLMM8bXFCJ2XABeUcinEiEUMJuauDx_TTyhXU7tzjQaaAIKnjVtVDTRFvZNQ

 • LC5btEPxuswG0JfOcgGBJxc0K0Y2NF7bcQXgd7eQgALtPANqlH83K5GqjNahDYa7lTc7w9InIlXprpcCfO22_w

Projektowanie stron: IntraCOM.pl