Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Świadczenie aktywizacyjne

Czym jest świadczenie aktywizacyjne

Świadczenie aktywizacyjne jest formą pomocy, która może być przyznana za zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy uprawnionego bezrobotnego.

Kto może ubiegać się o świadczenie aktywizacyjne

Wnioskować o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego mogą pracodawcy.

Pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika.

Kto może być skierowany do zatrudnienia u pracodawcy, któremu przyznano świadczenie aktywizacyjne

Do zatrudnienia u pracodawcy, któremu przyznano świadczenie aktywizacyjne może być skierowany:

1) bezrobotny rodzic powracający na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka, lub
2) bezrobotny sprawujący opiekę nad osobą zależną,
który w okresie 3 lat przed rejestracją w urzędzie pracy jako bezrobotny zrezygnował z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z uwagi na konieczność wychowywania dziecka lub sprawowania opieki nad osobą zależną.

Podstawa przyznania świadczenia aktywizacyjnego

Podstawą przyznania świadczenia aktywizacyjnego jest umowa zawierana pomiędzy starostą oraz pracodawcą.

Okres przysługiwania oraz wysokość świadczenia aktywizacyjnego

Świadczenie aktywizacyjne przysługuje przez okres:

1) 12 miesięcy w wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego albo
2) 18 miesięcy w wysokości jednej trzeciej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie za każdego skierowanego bezrobotnego.

 

Zobowiązanie pracodawcy, któremu przyznano świadczenie aktywizacyjne

Pracodawca jest obowiązany do dalszego zatrudniania skierowanego bezrobotnego po upływie okresu przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego, odpowiednio przez okres 6 miesięcy w przypadku przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 12 miesięcy oraz 9 miesięcy w przypadku, przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego przez okres 18 miesięcy.

Skutki niewywiązania się z postanowień umowy na podstawie, której zostało przyznane świadczenie aktywizacyjne

W przypadku rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego lub niewywiązania się z warunku utrzymania osoby w zatrudnieniu przez okres odpowiednio 6 lub 9 miesięcy przypadających po ustaniu prawa do tego świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres uzyskiwania świadczenia aktywizacyjnego oraz przez co najmniej połowę okresu wymaganego utrzymania zatrudnienia po upływie prawa do świadczenia pracodawca jest obowiązany do zwrotu 50% wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W jakim przypadku pracodawca nie jest zobowiązany do zwrotu świadczenia aktywizacyjnego

W przypadku:

1) rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego,
2) rozwiązania z bezrobotnym umowy o pracę na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub
3) wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego,
w trakcie przysługiwania świadczenia aktywizacyjnego albo przed upływem okresu odpowiednio 6 lub 9 miesięcy, starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.

W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy pracodawca jest obowiązany do zwrotu wszystkich otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości kwoty otrzymanych świadczeń aktywizacyjnych od dnia wypłaty pierwszego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

W przypadku braku możliwości skierowania odpowiedniego bezrobotnego przez urząd pracy na zwolnione stanowisko pracy pracodawca nie zwraca uzyskanych środków za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego.

W jakim przypadku świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje

Świadczenie aktywizacyjne nie przysługuje w przypadku uzyskania przez pracodawcę prawa do pożyczki z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy dla osoby, która miałaby być objęta świadczeniem aktywizacyjnym.

Świadczenie aktywizacyjne a przepisy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

Świadczenie aktywizacyjne jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

W razie pytań prosimy o kontakt

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
Dorota Żelewska Starszy inspektor  16 632 13 86 w. 269   


 

  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
Kategoria: Świadczenie aktywizacyjne [ 6 ]
01. Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego 01. Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego 17-01-25 10:08 281.12KB 01. Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego pobierz
02. Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego 02. Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego 18-06-04 10:26 152.5KB 02. Wniosek o przyznanie świadczenia aktywizacyjnego pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 52KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie 16-02-10 12:13 91.74KB Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę. Dotyczy pomocy de minimis w rybołówstwie lub rolnictwie pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:17 333KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 16-02-10 12:02 253.89KB Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis pobierz
Utworzono: 2014-06-24 23:12 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-07-30 15:28 Odwiedziny: 2801 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • 0wPg0Gngs9KKMCphcaUX-klJZWKsHKQ-Pj0usqJAm4wpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • L8LSwWfw1wKTgiyVmQP0QscCOjemEZhkXz2vANbKXTkpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • o4tuwvoIKF3oY88tL2v42uMumhyMa6H01QmyLDmc7KgpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • JdFnGthxEB_nHLP05pO4J3jXpJclF9r0YpUE-gsSuzEpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • nC0DDZATz-jj7mkqfpD7B_OPjynqWt-wT2g6fhpeZmUpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • IgRNO5ErMNCge1g79AG3WVjIr_1g72LlC7FhXXLLx84pUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • 1SDFEXZHxSp_U8mPzCMuo8mKz5gcqodfBP8yYq9-fXspUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • Vpy2JLhck8FnG9hzdPdviBGrTVI3K6kWr0RAoetJmKQpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • Vq2WAAyN-qf-5jPvJhOK94hYiiXtLu383aOrqMV-boEpUUfhIPunEr1s67R4lU9cchd3eTPr2zbbGY_RSxfQlw

 • 7FRSkIkpbioXuQvSjwZFUhdL6NTSk62GKqBHFBVqiSnnDlg9eGDES2d7s9vFAhEfjGC5sXuGiqcd6Ay3TrIj4g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl