Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Zgłoszenie oferty pracy

Jak złożyć krajową ofertę pracy do Powiatowego Urzędu Pracy?

 • zgłosić ofertę elektronicznie uzupełniając formularz na stronie WWW
 • pobrać formularz zgłoszeniowy z naszej strony internetowej, uzupełnić go a następnie wysłać na e-mail:
 • osobiście - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie, ul. Kościuszki 141, 37-600 Lubaczów

Zgłoszona przez pracodawcę oferta jest przekazana do realizacji pośrednikowi pracy, który wzywa do siebie osoby najlepiej pasujące/odpowiadające Państwa ofercie zatrudnienia i informuje je o danym stanowisku.

Krajowa oferta pracy zostaje upubliczniona poprzez zamieszczenie jej:

Zgłoszenie krajowej oferty pracy obejmue dane dotyczące:

1) pracodawcy krajowego, w tym: nazwę, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, informacje dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 36 ust. 5f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, infromacje, czy pracodawca jest agencją zatrudnienia zgłaszajacą ofertę pracy tymczasowej,
2) zgłaszanego miejsca pracy, w tym: nazwę stanowiska pracy, liczby wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, ogólny zakres obowiązków, miejsce wykonywania pracy, rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, datę rozpoczęcia pracy, informację o systemie i rozkładzie czasu pracy, system wynagradzania, wymiar czasu pracyi okres zatrudneinia w przypadku pracy na podstawie umowy o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, oznaczenie, czy oferta pracy jest ofertą pracy tymczasowej w rozumieniu art. 19g ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
3) oczekiwań pracodawcy krajowego wobec kandydatów do pracy, w tym: poziom wykształcenia, umiejętność, uprawnienia, doświadczenie zawodowe, znajomośc języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości oraz szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydatów z państw EOG,
4) postępowania z ofertą pracy, w tym: okres aktualności oferty, częstotliwość kontaktów z pracodawcą lub jego pracownikiem, wskazanym przez tego pracodawcę do kontaktów w sprawie oferty pracy, stwierdzenie, że oferta nie jest w tym samym czasie zgłoszona do innego powiatowego urzędu pracy na terenie kraju, możliwość upowszechnienia informacji identyfikujących pracodawcę krajowego, oczekiwania dotyczące dodatkowego:
    a) upowszechnienia oferty pracy w wybranych państwach EOG,
    b) przekazania oferty pracy do wskazanych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia jej w ich siedzibach.

Zgłoszenie krajowej oferty pracy może obejmować dane uzupełniające, o których mowa w §6 ust. 4 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 667)

W przypadku braku w zgłoszeniu krajowej oferty pracy danych wymaganych powiatowy urząd pracy niezwłocznie powiadamia pracodawcę krajowego, w formie ustalonej dla wspólnych kontaktów, o konieczności uzupełnienia zgłoszenia i w razie potrzeby pomoga pracodawcy w uzupełnieniu zgłoszenia. Nieuzupełnienie przez pracodawcę krajowego zgłoszenia w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia powoduje, że oferta pracy nie jest przyjmowana do realizacji przez powiatowy urząd pracy.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Artur Kołodziej  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 287   
       
Utworzono: 2012-08-02 08:31 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2014-10-30 14:45 Odwiedziny: 6446 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • akdBbrQUvNeZzCLZFwJPZ_w5g-5xBtLHjHryYT1lp3Ecta-T48NdGMIdLzYWtH37gkanLQDEhW_m9zUxBXXBgg

 • kUEHCrK4lSnewkoV12xruu-_mY18Jj8l8wCYlVJ67RQcta-T48NdGMIdLzYWtH37gkanLQDEhW_m9zUxBXXBgg

 • klK6GNiR5C9xdOjLBEtn7aaXuRt28rS7pvLzk0KQAjUcta-T48NdGMIdLzYWtH37gkanLQDEhW_m9zUxBXXBgg

 • M6hGXFH5VEs4RB0ny-p1TDrXIvs30OywZyLOw5RgKRUcta-T48NdGMIdLzYWtH37gkanLQDEhW_m9zUxBXXBgg

 • aECPumbpvlfMEgdKIH3sVY5ufW18bG6pNkd_HOSRPcActa-T48NdGMIdLzYWtH37gkanLQDEhW_m9zUxBXXBgg

 • nzFtJZcBzPX_pG_R5Wi6QnGC27sGZXDZ7hC-HlzviRwcta-T48NdGMIdLzYWtH37gkanLQDEhW_m9zUxBXXBgg

 • Zrd1fDJ4eSLLaZjoyYeCMgbiPSzzUnS_knbTrPWX8xMcta-T48NdGMIdLzYWtH37gkanLQDEhW_m9zUxBXXBgg

 • 3TTPt5IN1jF-W1qotph-qmto3ejxToRkkBwYiCD7Sogcta-T48NdGMIdLzYWtH37gkanLQDEhW_m9zUxBXXBgg

 • GCLc5e_1knmhb09YIx2azo9ve-A-fMI09LpuR2-afc4cta-T48NdGMIdLzYWtH37gkanLQDEhW_m9zUxBXXBgg

 • lbr180kZNWnbn3i1viiggVF0nWZqowK7_NNSwMa3PlZSwQioUodxZPftP8xLmh5wm2iZQ451VdX3u0JkV5VO6g

Projektowanie stron: IntraCOM.pl