Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

Zwolnienia grupowe

Obowiązki pracodawcy zamierzającego zwolnić co namjniej 50 pracowników lub w przypadku zwolnienia monitorowanego

Pracodawca zamierzający zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy jest obowiązany uzgodnić z powiatowym urzędem pracy właściwym dla siedziby tego pracodawcy lub ze względu na miejsce wykonywania pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, dotyczące w szczególności:

1)   pośrednictwa pracy;
2)   poradnictwa zawodowego;
3)   szkoleń;
 
 
 
W przypadku zwolnienia monitorowanego pracodawca jest obowiązany podjąć działania polegające na zapewnieniu pracownikom przewidzianym do zwolnienia lub będącym w trakcie wypowiedzenia lub w okresie 6 miesięcy po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego usług rynku pracy realizowanych w formie programu. Program może być realizowany przez powiatowy urząd pracy, agencję zatrudnienia lub instytucję szkoleniową.

Program może być finansowany:
1)   przez pracodawcę;
2)   przez pracodawcę i odpowiednie jednostki administracji publicznej;
3)   na podstawie porozumienia organizacji i osób prawnych z udziałem pracodawcy.

Pracodawcy w ramach programu mogą na wniosek pracownika finansować świadczenie szkoleniowe. Świadczenie szkoleniowe jest przyznawane przez pracodawcę na wniosek pracownika i przysługuje po rozwiązaniu stosunku pracy lub stosunku służbowego na czas udziału pracownika w szkoleniach, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy.
W okresie korzystania ze świadczenia szkoleniowego zwolnionemu pracownikowi przysługuje pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego udzielana przez właściwy dla zwolnionego pracownika powiatowy urząd pracy. Pracownik ten może być skierowany na jednorazowe szkolenie organizowane i finansowane przez powiatowy urząd pracy, na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Po przyznaniu przez pracodawcę świadczenia szkoleniowego powiatowy urząd pracy refunduje pracodawcy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane ze środków własnych pracodawcy, w wysokości określonej w odrębnych przepisach.

Pracodawca wypłaca co miesiąc zwolnionemu pracownikowi, na podstawie zawartej z nim umowy, począwszy od miesiąca, w którym pracownik rozpoczął szkolenie, świadczenie szkoleniowe w wysokości równej wynagrodzeniu pracownika, obliczanemu jak za urlop wypoczynkowy, nie wyższej jednak niż 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

W razie pytań prosimy o kontakt:

Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres e-mail
 Aneta Huk  Pośrednik pracy  16 632 13 86 w. 287  
 Artur Kołodziej  Pośrednik pracy   16 632 13 86 w. 287  

 

Utworzono: 2012-08-02 09:05 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2015-07-14 13:18 Odwiedziny: 3050 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • ZHVi5JIcpq2jQhOnUMuuhWQeDXoRqXewajhXCHMhXKM0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • mImDnCaNoC6zNGWqZeMHTN5_K8ok-tZBxrmPt2tPuFM0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • WPjnK4Hc-61xEm2SFOQ8wYIugAFBrH6rnvIgN3qypcs0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • il8pacCtNxpEbsTacsH-eSIBwFVHul9Np2uHgeTfwS00s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • 14BDsl6z8IAIwL2EtLBax3FSpjYENRef98WWCnZgHxY0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • w_VoebZtWV_Gur5_dvXJSBJgYWQk1zR9G95I0kyqtmQ0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • MFmubLEcMCArW1Q_qVEZPim8X0u5eFXGmMX9uAkLPCg0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • _R9YwALT_btkq5qjmprYW_JRCEPx8fng_HX4gw_dFG40s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • ODtZu67HgtXB0cVrxJXOmrInMqNomGYfPkzYQ0SYqUk0s2QdPv0awbu-Tk1oaInj0UJnu64ohkNLCFVa7F2bnQ

 • 8ZKAG5HZYJJBTLBTTrIXhD1ToVRVf_mjceHS_Wq7_y-2HzsFr3Ddvn8VX_Q9fcL0YSAjD3bZAzDWkLEqAjTnbA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl