Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

2018 - Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (III)”

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO


 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizuje Projekt pozakonkursowy  
pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (III)”

Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017 r. do 28.02.2019 r.
Wartość projektu w 2017 roku – 2 324 348,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 2 135 843,00 PLN
Wartość projektu w 2018 roku – 1 872 098,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE 1 720 271,00 PLN
Wartość projektu w 2019 roku – 29 387,18 PLN, w tym dofinansowanie z UE 27 004,11 PLN

Cel projektu: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim.
Planowane efekty: Podjęcie zatrudnienia przez 546 osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lubaczowie

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:

 • staże
 • bony na zasiedlenie
 • przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
 • prace interwencyjne


Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat (osoby do dnia poprzedzającego ukończenie 30 roku życia), w tym osoby z niepełnosprawnościami, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Zgodnie z definicją przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:
1)    nie pracuje
2)    nie kształci się (nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym)
3)    nie szkoli się (nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Weryfikacja tego warunku – czy osoba brała udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni).

Udzielenie wsparcia w ramach projektu każdorazowo poprzedzone będzie identyfikacją potrzeb uczestnika projektu oraz opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1, pkt. 10 a i art. 34 a Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ciągu czterech miesięcy osobom młodym zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu. Przy czym okres czterech miesięcy, w ciągu którego należy udzielić wsparcia osobom do 25 roku życia liczony będzie od dnia rejestracji w urzędzie pracy, a w przypadku osób powyżej 25 roku życia okres ten liczony będzie od dnia przystąpienia do projektu.

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły do 31.12.2018 r.

Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie oraz pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu lubaczowskiego do skorzystanie z naszej oferty.Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub telefonicznie: ul. Kościuszki 141,37-600 Lubaczów tel.(16) 632 08 51, 632 08 52, 632 13 86

Zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w projekcie oraz pracodawców i przedsiębiorców z terenu powiatu lubaczowskiego do skorzystanie z naszej oferty.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie urzędu lub telefonicznie: ul. Kościuszki 141,
37-600 Lubaczów tel.(16) 632 08 51, 632 08 52, 632 13 86
- Referat Staży, pokój nr 103 tel. wew. 253,
- Referat Dotacji, pokój nr 107 tel. wew. 265,
- Referat Prace interwencyjne i Bon na zasiedlenie, pokój nr 104 tel. wew. 269, lub bezpośrednio na spotkaniach z doradcami klienta.

Zapraszamy do udziału w Projekcie!

 


Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które wyrażają chęć udziału w projekcie


www.mapadotacji.gov.pl

Utworzono: 2017-05-15 09:05 | Redagował: Anna Ryba 2019-06-03 15:03 Odwiedziny: 47789 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • 1pQzT14agrfxo2l4oEdHJgpNnpLgrNcPl1E47bc-VRtglVSFb5geOdisdZy0fsKkRHGT1QqqSjjzc3-E43tp7Q

 • C2g4D3j9SHTaimq4JrvGe3RSovKbE6X8W0RjzLPzB5VglVSFb5geOdisdZy0fsKkRHGT1QqqSjjzc3-E43tp7Q

 • URcLhn38DBvSn8uAnyGW3rj5raT9Ea5y2yI97t9xzEBglVSFb5geOdisdZy0fsKkRHGT1QqqSjjzc3-E43tp7Q

 • mlysfErxdYClhaTtbkYfqe6CwAn_7h11e-zU4uM-gtpglVSFb5geOdisdZy0fsKkRHGT1QqqSjjzc3-E43tp7Q

 • RzpwyBCasXu8yuShuLcyuK0TAsPtqVJ0CWa1jXy-QcFglVSFb5geOdisdZy0fsKkRHGT1QqqSjjzc3-E43tp7Q

 • cXobDIrTV-4Ct8RSglFVC9XvRwLB8g92gmhx_FOwI6VglVSFb5geOdisdZy0fsKkRHGT1QqqSjjzc3-E43tp7Q

 • FTPHPGTt85XVbO8YkYEgGALGwLXhZYAbLUw1m7bYgbFglVSFb5geOdisdZy0fsKkRHGT1QqqSjjzc3-E43tp7Q

 • oumsPpYgTlzAYsXt6rs-1tto_qfeSufc4DbWXbrFejVglVSFb5geOdisdZy0fsKkRHGT1QqqSjjzc3-E43tp7Q

 • 4YdQllW7K5CrHn02_qCCuW6l0yVfDkWi1vPy1K8a_5pglVSFb5geOdisdZy0fsKkRHGT1QqqSjjzc3-E43tp7Q

 • 73aNXKXlwd8Tdf3av7ZLvHhogfIR2umEV468U5tWLW6-8MyeUlSq-LqSMBBz0fZzsXimh_aC95uiGulK0OCkRw

Projektowanie stron: IntraCOM.pl