Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

2018 - Projekt pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (IV)”.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizuje Projekt pozakonkursowy 
pt. „Aktywizacja osób powyżej 29 r. ż. pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (IV)”


Projekt  realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe PUP.

 

 • Okres realizacji projektu: od 16.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Budżet ogółem – 753 353,00 PLN, w tym dofinansowanie z UE – 640 350,05 PLN .

Celem projektu jest:

 •  Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia oraz poprawa szans na zatrudnienie osób bezrobotnych powyżej 29 r. ż., zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie.

W ramach projektu realizowane są następujące zadania:
- staże
- przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej
- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy
- prace interwencyjne

Grupa docelowa
Grupę docelową stanowią osoby powyżej 29 roku życia (kobiety i mężczyźni, którzy w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie mieli ukończone 30 lat):
•    zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

- osoby od 50 roku życia (od dnia 50 urodzin),
- osoby długotrwale bezrobotne (osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy)
- kobiety
- osoby niepełnosprawne
- osoby o niskich kwalifikacjach (osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ponadgimnazjalne włącznie)

•    rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowe, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup.

 • Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu przez cały jego okres realizacji mają osoby, które zgodnie z zaplanowaną ścieżką zakończyły udział w projektach realizowanych w ramach Działania 8.2 RPO WP, oraz uczestnicy projektów w ramach Działania 7.4 RPO WP kwalifikujący się do objęcia wsparciem.

Projekt zakłada nabór w III kwartale 2018 roku dla co najmniej 15% uczestników oraz w IV kwartale 2018 roku dla co najmniej 10 % uczestników.
W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 40 osób zarejestrowanych w PUP.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji, wspiera osoby z niepełnosprawnościami, które wyrażają chęć udziału w projekcie.

www.mapadotacji.gov.pl

Utworzono: 2017-05-05 13:58 | Redagował: Anna Ryba 2019-04-25 11:45 Odwiedziny: 1219 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • 8Ossx4RhFS9su4GgzTPzSWiJVXaR0WYTt6KC723o7aM

 • YsnOUXzyezyxtmTorSyd1DA-FsdMOVGF2oiKGt2ae0M

 • JoNs1dXvJfUb1Trr15zmzpDjI-j2x_LJ4_wIArrsmRI

 • pue_Tg1wHlSkH-dsjIej3Lc3vppy-1RVdKPF43CucQc

 • HopZFzNz7PaMiL7IMS7xIbCxTWRKIsO4RpZlghzQev4

 • jlHrUEByIq8ujWFUb1YOaloB-3W4DxPdNI5uMhJqm64

 • UUFHxIE8GE2K0M0oqO6QTtoVMXcKlSCBIOx_ShPYB3c

 • YDNGaZi7iuobxGLEXCWSJ8IPBym80UUldWW_aRkmPC0

 • 0Vm0u1LdVHxqoVvAcoKFq_qvvw_rFvl0uMvea26imXA

 • R7WlVIsEVMhxPlbJuiYGBnSZgItEJfY6rEKnndcW1ZA

Projektowanie stron: IntraCOM.pl