Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

"JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych"

   

Program pn. „JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”

Celem programu jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe młodym osobom niepełnosprawnym.

Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Adresaci programu

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności w wieku do 25 lat lub w okresie do 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 roku życia, zwane w Programie Absolwentami

Absolwenci zostaną skierowani na staż do pracodawcy w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.).

W okresie dwóch pierwszych miesięcy odbywania stażu Absolwentom przysługuje opieka doradcy zawodowego. 

Świadczenia dla Absolwentów

Absolwenci skierowani na staż prócz stypendium wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie otrzymają dodatkowo ze środków PFRON dofinansowanie będące świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość świadczenia na rehabilitację zawodową uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności i wynosi:

- dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – 800 zł miesięcznie,

- dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – 640 zł miesięcznie,

- dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności – 480 zł miesięcznie. 

Organizatorzy stażu

Organizatorem stażu może być pracodawca – jednostka organizacyjna, w tym nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników

Świadczenia dla pracodawców

Pracodawcy uczestniczącemu w programie, z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, przysługuje premia  z tytułu odbycia stażu przez absolwenta.

Wysokość premii stanowi iloczyn miesięcy odbytego stażu i kwoty 320 zł jeżeli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 160 zł jeżeli stażysta jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności.

 W 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie planuje objąć programem 9 osób.

Utworzono: 2015-03-11 10:41 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2015-03-11 10:44 Odwiedziny: 2176 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • cqCUeLm16qxEWeLeONPJYZBEGiXqjAubaV2Eq3SaSp0

 • ic4GdKNaoTalJ_SkDcRJWZgbdAzsXghKkdIlHwqVIHU

 • TqCOJ2BIISuH7x_QBPrpusImKYnEJrpWeUJGL5vWDZQ

 • 0YDg6BxgrycT4EP5LauHliKTyC7TXn6c9VbZNpCBy4U

 • mggptFaC0kdpto2mFp_wxCQN-ozdHG8T5ChEqFftDt8

 • kG7wIPuMwQYnkPGCo_ZAjS8NdMN2CKDJZ9QB90m_uNA

 • lsoz7Sk0t6Q8fDHequ6lyiayM9iTuJJJuJWFiz6owXs

 • oO-Dad4a8setscbtH-PnUZaT_hRFAu-6kwfzvqaqXTw

 • j-s_2PzcVKnMDED7Yh2PhIFzGcOnK1GWIDPYTXsIf3Q

 • DnNelh0seSoEqIokxrAqAjJWarBb0Fjns1theVZEhvM

Projektowanie stron: IntraCOM.pl