Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!
 • Informacje ogólne

Program specjalny pn. "Lepszy Start"

Program specjalny „Lepszy start” 

Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie realizuje Program specjalny pn. „Lepszy start”. Program skierowany jest do bezrobotnych do 30 roku życia, którym ustalono III profil pomocy.

Celem programu jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia z ustalonym III profilem pomocy zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie umożliwiająca wejście lub powrót na rynek pracy dzięki odbytym w ramach programu szkoleniom, stażom i specyficznym elementom wspierającym zatrudnienie.

Program skierowany jest do 10 osób, które nie posiadają lub posiadają niewystarczające kwalifikacje zawodowe i nie mają doświadczenia zawodowego lub doświadczenie to jest znikome.

Okres realizacji programu: 01.03.2015 r. – 31.12.2015 r.

Dla wszystkich uczestników programu przewidziano następującą ścieżkę aktywizacji:

 

 1. Poradnictwo zawodowe o tematyce związanej z nauką umiejętności poszukiwania pracy, mające również na celu wzmocnienie motywacji do poszukiwania pracy.
 2. Szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników programu.
 3. Staże na okres do 4 miesięcy.

  Dodatkowo w ramach programu przewidziano specyficzne elementy wspierające zatrudnienie:

 

 1. Dodatek motywacyjny dla uczestników w trakcie uczestnictwa w poradzie zawodowej.
 2. Nagroda dla pracodawcy, który zatrudni uczestnika programu po stażu na okres przynajmniej 2 miesięcy.
 3. Ryczałt na przejazdy przez okres dwóch pierwszych miesięcy dla uczestnika, który podejmie zatrudnienie po stażu. 

Zakłada się, że 6 osób podejmie zatrudnienie po zakończonym udziale w programie. 

Koszt programu: 100 000,00 zł finansowany ze środków Funduszu Pracy.

Utworzono: 2015-03-11 10:29 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2016-04-22 10:26 Odwiedziny: 2974 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • _Z5PBVhKyu8TtSPMRvEk5fVMssVGB8xaX9aR-vEVzlQ

 • PE4LdtNdbjjB_Pt0J4eU9fV_HCdA6XMdSR5y8O2_7jE

 • r-zZouE4x7EcJu--hqUbjUsydvByj2tS9V577qQL34o

 • StIY-in6nsdzMSQ1XMXnSP4nek5ozyF37Bv6mw_n6qs

 • KlcWoBmZYoqRdINDb-DERTab010ytdz0ggag42tH0ok

 • bVoZXStFaB-SIp1KYo0rGKIRM-thJuxSLwCEXVnWssU

 • LgGPTBylTG_ZYViw2kKsEvxwdDijEpDvlOnygXW6x-o

 • qL882_7aHX3NtItZjO7LgoQkvWmODVVX1X7CQq4yCa0

 • yOYXTlfGwp9x1HBn0xdeUBube-whmq5rxv4AYf6xBgA

 • I_kaAFLVdejQdvVcw_C3OecpBXW9dtrXrcVJpbQN6lo

Projektowanie stron: IntraCOM.pl