Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Przejdź do treści strony: Alt + 2
 • Czytaj treść strony: Alt + 3
 • Mapa Witryny: Alt + 4
 • Wyszukiwarka: Alt + W

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Twoja sugestia

Masz pomysł jak usprawnić naszą witrynę lub chcesz zgłosić problem? Skorzystaj z poniższego formularza!

Kalendarium

PnWtŚrCzPtSbN
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
262728
29
30
Kalendarium

Newsletter

Jeśli chcesz otrzymywać aktualne oferty pracy, dodaj swój adres e-mail
programy
zarejestruj się
przejdź do Kreatora CV
sprawdź statystyki
E-Zapytanie
 • Informacje ogólne

"JUNIOR - program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych" raelizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie w 2015 r.

„JUNIOR – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie w 2015 r.

Celem programu jest zwiększenie możliwości osób niepełnosprawnych w korzystaniu ze staży, jako instrumentu rynku pracy.
Program finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Adresaci programu

Osoby bezrobotne lub poszukujące pracy zarejestrowane w Powiatowym urzędzie Pracy w Lubaczowie z orzeczonym znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności lub posiadające orzeczenie równoważne w wieku do 30 roku życia,  zwane w Programie Absolwentami.

Absolwenci zostaną skierowani na staż do pracodawcy w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 149).

W okresie odbywania stażu Absolwentom przysługuje dodatkowa stała lub okresowa opieka doradcy zawodowego.

Świadczenia dla Absolwentów

Absolwenci skierowani na staż prócz stypendium wypłacanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie otrzymają dodatkowo ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie będące świadczeniem na rehabilitację zawodową. Wysokość świadczenia na rehabilitację zawodową uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby skierowanej na staż i wynosi:

- dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności – do 800 zł miesięcznie,
- dla osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – do 650 zł miesięcznie,
- dla osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności – do 500 zł miesięcznie.

Organizatorzy stażu

Organizatorem stażu może być pracodawca – jednostka organizacyjna, w tym nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika .

Świadczenia dla pracodawców

Pracodawcy uczestniczącemu w programie, z wyłączeniem pracodawców prowadzących zakłady aktywności zawodowej, przysługuje premia  z tytułu odbycia stażu przez absolwenta.

Wysokość premii stanowi iloczyn liczby miesięcy odbytego stażu i kwoty stanowiącej:

- do 400 zł w jeżeli stażysta jest osobą o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo absolwentem szkoły specjalnej,
- do 200 zł jeżeli stażysta jest osobą o lekkim stopniu niepełnosprawności.

W 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie planuje objąć programem 15 osób.

Utworzono: 2015-03-19 15:19 | Redagował: Waldemar Kopciuch 2015-03-19 15:26 Odwiedziny: 2016 Drukuj Zapisz jako pdf Strona główna
 • FkJ4v3K9NcmuOpgse6VPVbtsdlohJDuk9cwckuTB3rmlub4XAq4-Sp-g0e7YS-ETR1J74T9kqfn7RW1WYRJaag

 • p8_VEgMvrnG7VUQXyFXrfy8DNGWEraYSLRuENADh9oOlub4XAq4-Sp-g0e7YS-ETR1J74T9kqfn7RW1WYRJaag

 • 5Fdz-o20VYRy9p19hIcqeDGPkhQ4FRo_fbRsnrnGWOmlub4XAq4-Sp-g0e7YS-ETR1J74T9kqfn7RW1WYRJaag

 • hvfm0lCS9MKFow7lHbq-z6a6nqblQHdpApPyRLSfhGWlub4XAq4-Sp-g0e7YS-ETR1J74T9kqfn7RW1WYRJaag

 • capTVuxKMx58KZInQ2HSCpYEQzCC4ZxSGcOFfG_HwUGlub4XAq4-Sp-g0e7YS-ETR1J74T9kqfn7RW1WYRJaag

 • K7CstpV6L0g1RLg6xtryWh83RRf-mDEf1zy_Fouva5mlub4XAq4-Sp-g0e7YS-ETR1J74T9kqfn7RW1WYRJaag

 • bL-aPEx3Ep_c4hcq0Ed6fHm7pQHyXnGAEx8XQIcs1tmlub4XAq4-Sp-g0e7YS-ETR1J74T9kqfn7RW1WYRJaag

 • 1gh3WV9_f1rbCx_pJtZ-sMflYV-kvj-XCQQFwz64Io-lub4XAq4-Sp-g0e7YS-ETR1J74T9kqfn7RW1WYRJaag

 • KY6cZ-9FaKNskBvvFSh2qGfuR8kYTVzBVE-1Hm6Qebulub4XAq4-Sp-g0e7YS-ETR1J74T9kqfn7RW1WYRJaag

 • p-qsmj3JvfB9MmYe7ay0DL4KUxgAmqWZrxeH8oje_TZv2rf_Mww3hUi0QueVGK205Rw6N6Don96w5pfre7xSnQ

Projektowanie stron: IntraCOM.pl